Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Demonstration of hydrogen and fuel cell technology for mid-size maritime transport

Tildelt: kr 0,18 mill.

NCE Maritime CleanTech har i sin strategi et mål om å jobbe mot smarte og grønne transportløsninger i den maritime sektoren. Hovedformålet med prosjektet er å demonstrere anvendelse for maritim transport av brenselcelleteknologi der hydrogen brukes som drivstoff. Teknologien har blitt prøvet i andre sektorer, for eksempel bilindustrien, men dette gjenstår å gjøre for maritim transport. På veien mot lav- og nullutslipps maritim transport er hydrogen- og brenselcelleteknologien avgjørende. Batterier har blitt brukt så langt til å oppnå det samme målet, men det er fortsatt behov for forbedringer når det gjelder rekkevidde, hastighet og ladetid. Hydrogen- og brenselcelleteknologi har betydelig større potensial for å overvinne disse utfordringene raskere enn batteriteknologien. Arbeid med å definere prosjektide og bygge konsortium er godt i gang, og som resultat har prosjektet allerede en solid prosjektkonsortsium av norske og utenlandske aktører. Samlet innehar disse rett erfaring og kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Dette er en bra forutsetning for å kunne skrive en god søknad og etablere prosjektet, men det kan være en utfordring for klyngen og bedriftene å dekke alle ressursene som trenges for arbeid med søknaden. Denne utfordringen kunne løses gjennom PES-støtte. Den andre utfordringen kan være immateriell rettighetsadministrasjon (IPR-management) dersom det er flere bedrifter som bidrar med innovasjon i noe som blir til ett resultat. For å unngå mulige konflikter skal nødvendige IPR-avtaler lages mellom partnere tidlig i søknadsprosessen. Dette er partnerne allerede blitt enige om.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020