Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Decarbonizing energy of geographical islands

Tildelt: kr 0,30 mill.

Hovedformålet med prosjektet er å designe og implementere innovative løsninger for energisystem på en geografisk øy som skal bli mer selvstendig og grønn (fornybare kilder). Konseptet skal testes på en øy og så skal overføringsverdi vurderes slik at den samme tilnærmingen kan bli brukt på andre øyer i Europa og verden. Energiprisene på geografiske øyer er vanligvis betydelig høyere enn på fastlandet. Derfor er det viktig med implementering av lokale fornybare energikilder som skal gi økonomiske fordeler, bidra til null- og lav-utslipp energisystemer på øyer, redusere utslippene av klimagasser og forbedre luftkvaliteten. Arbeid med søknaden er godt i gang, og som resultat har prosjektet allerede et solid prosjektkonsortsium av norske og utenlandske aktører. Samlet innehar disse rett erfaring og kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Dette er en bra forutsetning for å kunne skrive en god søknad og etablere prosjektet, men det kan være en utfordring for klyngen og bedriftene å dekke alle ressursene som trenges for arbeid med søknaden. Denne utfordringen kunne løses gjennom PES-støtte.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020