Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metode for å kvantifisere effekter av forskningen og innovasjonene. Vi vil også bidra i den grad det er hensiktsmessig til å kvantifisere effekter fra innovasjonene. Foreløpige forslag til kriterier og metoder er beskrevet nærmere i Vedlegg 1.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi