Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning innen bioenergi

Tildelt: kr 0,10 mill.

Formålet med prosjektet er å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler innen energiforskning, delområde bioenergi, knyttet til finansiering fra ENERGIX, FME og CLIMIT. FME Bio4Fuels er et nasjonalt senter som koordinere FoU og innovasjonen innen bærekraftig produksjon av biodrivstoff. Senter bistår av over 50 partnere, derav flere som har vært aktive i forskning innen bioenergi/biodrivstoff nasjonalt og internasjonalt, bl.a. innen FP7/H2020. Gjennom vårt nettverk av FoU-partnere (institutter og universiteter) og bruker-partnere (industri og offentlige institusjoner) har Bio4Fuels et godt grunnlag for å samle erfaring og kompetanse fra verdikjeder som er relevante for produksjon av biodrivstoff. Basert på resultater og innovasjoner fra egen og tidligere FME-er og tilstøtende FoU-prosjekter vil Bio4Fuels bistå i beregning av effekter (økonomisk potensiale, klimagassutslipp, energiproduksjon, energisikkerhet mm) for perioden 2008-2018. Dette vil være basert på relevante metoder, inklusiv - Klimanytte - Styrking av bedrifter - Økt kvalitet i norsker forskningsmiljøer Aktivitetene skal koordineres med Forskningsrådet og konsulentselskapet for hovedprosjektet og skal oppsummeres i form av en rapport og en powerpoint presentasjon.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi