Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ennox Green Extraction

Tildelt: kr 49 999

Ennox Technologys AS (Ennox) er en liten norsk bedrift som har utviklet en patentert teknologi for miljøvennlig rensing av oljekontaminert faste materialer som sand, jord og leire. Rensemetoden er basert på hydrodynamisk kavitasjon. Prosessen gir mulighet for rensing på stedet, reduserer avfallsmengden til det minimale, og behovet for frakt og deponering endres dramatisk. Dette vil bidra til forbedret CO2 regnskap og gi operatører et kraftige intensiv for kostreduksjon og enklere håndtering av avfall. Ennox vurderer nå hvilke markedssegmenter som er det mest naturlige «Beachhead» markedet, og hvilke «follow-on» markedssegmenter der en kan skalere bedriften videre. Ennox foreløpige vurdering er at rensing av borekaks fra oljeindustrien er de mest aktuelle Beachhead markedet. I dette markedssegmentet er et stor grad av «state of urgency», veien til markedet er kort og inntjeningspotensialet høyt. Selskapet har behov for å utvikle en markedsstrategi og forretningsplan med tilhørende forretningsmodell og prisstrategi. Siden 2011 har Ennox samarbeidet med Universitetet i Wismar om å utvikle og teste ut renseteknologien. Renseprosessen ble validert på laboratorieskala i 2013. De teknologiske utfordringene er nå knyttet til å utvikle en mobil demonstrasjonsenhet for rensing av oljeholdig avfall. Utfordringene kan formuleres på følgende måte: Design, testing og verifikasjon av renseteknologi: • Konstruere, fabrikkere og teste en mekanisk kavitasjons enhet (MCU) som skal benyttes i demonstrasjons enheten. • Konstruere, utvikle og teste teknologi som separer faste partikler fra olje og vann. Test av separasjon av faste partikler fra væske etter at det er prosessert i MCU. • Konstruere, fabrikkere og teste seperasjonsteknikk for mindre faste partikler(<0,1mm). Integrasjon og testing • Integrasjon av alle hovedkomponenter til et komplett rensesystem. • Full-skala test av Demo unit hos kunde

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020