Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning - delstudie nullutslipp transport

Tildelt: kr 0,10 mill.

FME MoZEES fokuserer på forskning som kan føre til utvikling av ny batteri- og hydrogenteknologi for nullutslipp i transport. I to av hovedsatsningsområdene er det et stort fokus på utvikling av nye batteri- og hydrogen materialer og komponenter. Industri- og næringspotensialet er spesielt stort på batterimaterialer, da dette er et sterkt voksende marked der flere norske partnere et godt posisjonert. Forskingen på batteri- og hydrogensystemer har et særskilt fokus på levetid og sikkerhet på nøkkelkomponenter, som er en forutsetning for å lykkes med introduksjon av ny teknologi. Økt kunnskap og forståelse for sammenhengene mellom levetid, sikkerhet og kostnader på nøkkelkomponentene vil kunne bane vei for innovasjon og introduksjon av nye systemløsninger basert på batteri- og hydrogenteknologi. Det utføres også overordnede tekno-økonomiske analyser i MoZEES, som skal gi mer klarhet i hvilke områder innen transport det bør satses på for å få ned klimagassutslippene på en samfunnsmessig kostnadseffektiv måte. Resultatene fra disse studiene vil gjøres tilgjengelig for beslutningstakere som er i posisjon til å planlegge vår framtidige transportinfrastruktur, og vil på denne måten kunne føre til nye innovasjoner i både offentlig og privat sektor. FME MoZEES er i gang med å designe ulike veikart for teknologi, policy og business relatert til nullutslipp i transport, og vi vil i delstudien kunne bidra med tanker, ideer og noen preliminære resultater i denne forbindelse.

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi