Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kommersialisering av ny teknologi for energieffektiv og miljøvennlig oppvarming av bolighus

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

286220

Prosjektperiode:

2018 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektforslaget ("søknaden") til fase 1 vil følge den malen som EU-kommisjonen har utarbeidet for SMB-instrumentet. Det tas sikte på å sende inn prosjektforslaget før cut-off 3. mai. Gjennomføringen av EU-prosjektet vil da kunne finne sted i 2. halvår 2018. Fase 1 er i hovedsak en mulighetsstudie for å vurdere innovasjonens teknologiske forutsetninger og det markedsmessige potensial. Videreutvikling av forretningsmodellen står sentralt. En kommersialiseringsplan vil legge grunnlaget for en lansering i de markeder som synes mest aktuelle. Det henvises for øvrig til den vedlagte prosjektbeskrivelsen.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020