Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 PPROCEED - SØKNADS SKRIVING AV H2020 PROSJEKT SØKNAD FOR SU-DRS02-2018-2019-2020 - Technology for First-responders

Tildelt: kr 59 999

Prosjektets grunnleggende ide er løse følgende "MUSTS" - to uløste problemer som må være presserende løst. 1. Katastrofehåndtering, katastrofemedisin og eHelse-løsninger siktet på å forbedre første responder kapasitet mot alle faser (dvs. beredskap, reduksjon, respons og gjenoppretting) av naturlig og menneskeskapte katastrofer. De tilhører sammen, men har forskjellige opprinnelser, prioriteringer, terminologier, metoder og teknologier som alvorlig begrense kapasiteten til de første respondentene. 2. Dessuten, på grunn av mangelen på en felles plattform gjør de respektive støttende verktøy (hvis noen) knapt interoperable. Det er for tiden ingen samlende metodikk - og dermed ingen teknologi- for katastrofeplangenerering som adresserer mer krevende krav, første responder roller, samt tilgjengelig og fremtidige teknologier. Det skal derfor utvikles, testes, anvende og validere et pionerverktøy for katastrofe håndtering, ved bruk av «state-of-the-art» teknologi og system engineering. Verktøyene som skal utvikles skal være tilgjengelige for alle responders, som tillater i tillegg å legge til ny kontekstuell informasjon fra eksterne kilder som sensornettverk, bærbar helse overvåking enheter, UAV og roboter, blant andre. Vår tilnærming: Katastrofe plan teknologi som «all-embracing» teknologi: - Beslutningsprosessmodeller bygger på workshops med å utvide domene kunnskap og krav fra først responders ("bruk cases") - Katastrofeplaneteknologi (systemprogramvare) Samlet sett innen "katastrofe eHelse" eller "katastrofe eHealthcare ", med forskjellige vekter på komponentene som passende. Fem akademiske partnere ansvarlig hver for første responder lagene

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020