Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plantebiologi i Norge 2018

Tildelt: kr 79 999

Nettverket avholder en årlig konferanse som er åpen for alle. Konferansen i 2018 skal holdes i Bergen med lokal organisasjonskomite bestående av medlemmer fra Institutt fra Biovitenskap, UiB og Naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen, sammen med NIBIO Bergen. Den lokale organisasjonskomiteen jobber tett med nettverkets nasjonale ledergruppe (se vedlegg for oversikt over deltagere). Konferansen i Bergen 2018 vil ha fem sesjoner som er fagspesifikke: * økologi * evolusjon * celle & utviklingsbiologi * biotisk & abiotisk stress * anvendt planteforskning Disse temaene dekker i stor grad de ulike interessene hos partnerne i plantenettverket og de som forventes å delta på konferansen. I tillegg vil konferansen ha en egen sesjon som heter «Undervisning i plantebiologi» der vi vil utnytte kompetansen, erfaringene og ressursene vi har ved Institutt for Biovitenskap sitt senter for fremragende undervisning - Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED). Rekruttering til faget er en svært viktig del av arbeidet til det norske plantenettverket, og vi ønsker å fokusere på kvalitet i undervisningen- men også hvordan elever og studenter motiveres til å velge plantebiologi. Skisse av programmet er vedlagt. Ingen sesjoner vil være overlappende og alle sesjonene vil være tilgjengelige for alle deltagere. Konferansen vil ha foredragsholdere og bidragsytere fra ulike land og fagretninger innenfor plantebiologien. Det vil bli invitert anerkjente forskere som «key note speakers» til alle sesjonene samtidig som alle deltagere får anledning til å melde seg på med eget foredrag eller poster. Med de nevnte sesjonene vil planteforskningen i Bergen bli godt representert gjennom de ulike aktivitetene. Nettverksaktivitet vil være viktig gjennom hele konferansen så tid vil også settes av til diskusjoner og møter. Masterstudenter, PhD-studenter og unge forskere vil bli spesielt oppfordret til å delta aktivt i konferansen med presentasjoner og postere.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling