Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Tildelt: kr 0,15 mill.

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasjon på naturens premisser og innenfor ønskede sosioøkonomiske rammer. Ocean Week vil finne sted fra 7. til 9. mai 2018, ved Clarion Conference & Hotel, Trondheim. Jonas Gahr Støre og Greta Bentzen vil åpne konferansen mandag 7. mai. Øvrige talere kommer fra næringslivet, forskning og utdanning, offentlig forvaltning og politikk. Unge stipendiater og masterstudenter vil bli gitt muligheten til å "pitche" sin forskning og sine resultater til forsamlingen. I fellesarealer vil sentere og prosjekter profilere seg selv gjennom stands som konferansedeltakerne kan besøke under pausene. Presentasjoner vil bli gitt av forskere fra NTNU, SINTEF Oceans, NIVA, Nofima, UiT, University of Faroe Island, GEOMAR, HI, Texas A&M, ESITC, Norwegian Space Centre, KU Leuven, Korea Maritime & Ocean University. Norske og internasjonale bedrifter vil bidra med innlegg, som REV, DNV-GL, Telenor, Siemens, Kongsberg Maritime, Statoil, Norconsult, Multiconsult, DIMECC, Ecotone, Aquagen, GOMSpace. Innlegg fra organisasjoner og marine nettverk, som SFF AMOS, JPI Oceans, Italian Research Council, Kystverket, GM NFAS vil sette forskningen i et samfunnsperspektiv. En kombinasjon av korte, målrettede presentasjoner og Ocean Week dialoger vil gi deltakerne faglig innsikt, mulighet til aktiv engasjement, og styrking av kunnskapsoverføring mellom ulike disipliner og interessegrupper. Arrangementet er åpen for deltakere fra forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige institusjoner i og utenfor Norge. Bortsett fra noen diskusjoner vil alt foregå på engelsk. Deltakelse er priset til 1000 NOK/dag. For stipendiater er prisen 500 NOK/dag.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2