Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Tildelt: kr 16 000

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI - Refusjonssøknad

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet