Tilbake til søkeresultatene

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Østlandsforskning

Tildelt: kr 0,59 mill.

Budsjettformål:

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet