Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

Tildelt: kr 24,0 mill.

Aktivitet:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje HelseLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGrunnforskningMatGlobal matsikkerhetLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHavbrukUtviklingsarbeidLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 HavLTP2 Helse, forebygging og behandlingBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatMat - BlågrønnMatMat - Blå sektorPolarArktisMarinFiskeriPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinHavbrukBioteknologiMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje HavBioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNordområdeneArktisMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetLTP2 Fornyelse i offentlig sektorMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterHelseBasal biomedisinsk forskningAnvendt forskningTjenesterettet FoUBransjer og næringerBioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolarMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinNordområdeneUnike forskningsmuligheterNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserPolarSvalbardMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldDelportefølje Klima og miljøHelsePortefølje LivsvitenskapLTP2 Fagmiljøer og talenterNordområdeneMatNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingNordområdeneSvalbardBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktGlobale utfordringer