Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering 2017

Tildelt: kr 0,16 mill.

Ved UiA er det etablert et fond for publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Kriteriene for tildeling er presentert her: http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/open-access-publisering

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet