Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2017

Tildelt: kr 10 000

Å få refundert utgifter til Open Access-publisering i 2017.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet