Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China

Alternativ tittel: Vekst av mikroorganismer på overflater

Tildelt: kr 3,7 mill.

Vekst av mikroorganismer på overflater spiller en viktig rolle for mange naturlige fenomener som symbiose, sykdom og biofilm. Det finnes symbiose mellom planter og mikroorganismer som er viktig for landbruk, sykdom kan oppstå når mikroorganismer slår seg ned på overflater i kroppen (tarmepitel, tenner og hud) mens biofilm dannes ulike steder i naturen, for eksempel på vannoverflaten i næringsrike innsjøer. Det er viktig med mer kunnskap om de grunnleggende prinsippene bak disse utbredte fenomenene for å øke vår forståelse av sykdom og symbiose, og for videre utvikling av bioteknologi. Innenfor bioteknologi er vekst av mikroorganismer på overflater i noen tilfeller ønskelig, for eksempel i filtrering og ved bruk av fermentorer. I andre tilfeller er slik vekst uønsket, som for eksempel når rør tilstoppe, eller når store ressurser må brukes for å fjerne mikroorganismer fra overflater av glass, plastikk og stål. MISC kombinerer ekspertise innenfor symbiose, sykdom og industriell bioteknologi for å fremme tverrfaglige prosjekter og samarbeid mellom ulike fagområder som har mer til felles enn man skulle tro. Alle har det samme målet: å få mer kunnskap om de grunnleggende prosessene som finner sted når mikroorganismer vokser på overflater, uavhengig av hva slags overflate det gjelder.

Microbial surface colonization plays an important role in basic biological processes such as symbiosis (plant-microbe symbiosis is important for agriculture), pathogenesis (colonization of the gut, of teeth, or the skin by disease agents), and in biofilms that have impact on the environment (e.g. by covering eutrophic lakes, etc.). A better understanding of the basic principles of this omnipresent process will not only impact our understanding of disease and symbiosis, but also has direct relevance in industrial biotechnology, where colonization of surfaces by microorganisms is sometimes wanted (in fermenters or natural water filters), and sometimes not (when clogged pipes, or microbe-covered surfaces from glass, steel, or plastic have to be cleaned with great effort). MISC combines expertise in symbiosis, pathogenesis, and industrial biotechnology to foster interdisciplinary projects and cross-talk between seemingly unrelated fields that all face the same problem: a lack of understanding of the basic principles underlying the process of microbial surface colonization, independent of the surface. MISC will allow the participating projects and research groups in Oslo, Beijing and Nagoya to have active exchange of students and research personnel for the purpose of participating in courses, workshops/summer schools, and seminars, but also for laboratory internships in the framework of collaboration projects. Travel between the three participating countries and long-term stays are costly, and cannot be realized through the existing grants. It is planned to continue and expand the MISC effort through larger, future applications e.g. with MSCA-RISE.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research