Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

MIT REAP SUMMER SCHOOL - Sommerskole i entreprenørskap 4.-7. juni 2018

Alternativ tittel: MIT REAP SUMMER SCHOOL - Summer school in entrepreneurship 4.-7. June 2018

Tildelt: kr 75 000

Som del av et entreprenørskapssamarbeid mellom seks universitet og høgskoler i Norge har Universitetet i Agder gleden av å arrangere MIT REAP sommerskole, 2018. Dette er en unik mulighet til å møte en prisvinnende underviser, forfatter og administrerende direktør, som har endret på hvordan entreprenørskap forstås, undervises, og praktiseres verden rundt idag. Sommerskolen skal være en akselerator for å styrke entreprenørers og SMB bedrifters kompetanse og potensiale for oppskalering. Man vil lære ferdigheter i entreprenørskap og gjøre bedriften i stand til å vokse til nye høyder ved hjelp av en velprøvd, systematisk fremgangsmåte. Kurset holdes av MIT. Arrangementet handler også om å danne et økosystem for entreprenørskap og for å utforske muligheter i en nordisk kontekst. Programmet er utviklet i nært samarbeid med regionale partnere.

Kurset undervises av Bill Aulet fra MIT. MIT tar utgangspunkt i en modell der man har fokus på entreprenøren og hvor de andre aktørene er definert som sentrale aktører i et innovasjonsøkosystem. Koplingen mellom kapital, næringsliv, akademia, virkemiddelapparatet og entreprenører står sentralt. - Deltakerne lærer entreprenørielle ferdigheter og får opplæring i en utprøvd og systematisk tilnærming for å skape vekst i virksomheter. - For Agder er det nyttig at denne tankegangen blir presentert og gjort kjent, slik at man kan sikre et godt system rundt entreprenøren som passer i den regionale konteksten. - UiA med samarbeidspartnere vil kunne spille en helt sentral rolle ved å sikre kompetanse gjennom undervisning, men også ved å ta en aktiv rolle i å skape en entreprenørskapskultur slik man finner i amerikanske og britiske universitet. https://www.uia.no/en/konferanser-og-seminarer/entrepreneurship-summer-school-2018

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet