Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

13th International Kant Congress: The Court of Reason

Tildelt: kr 0,25 mill.

Immanuel Kant (1724-1804) var opplysningstidens største filosof. Han arbeidet på alle filosofiens områder. Interessen for hans ideer og innflytelsen av disse i dag er bare økende. Hans syn på menneskeverd og autonomi, hans argumenter for demokrati og mot adelsordningen, samt hans kritikk av slaveri og kolonialisme, har bidratt til å forme kjernen av europeiske verdier som i dag står på spill. Kants filosofi har også spilt et vesentlig rolle for Norge. Juridisk forskning i forbindelse med grunnlovsjubileet avdekket at vesentlige trekk ved Norges grunnlov var basert på Kants rettsfilosofi. Temaet for den 13. internasjonale Kant-kongressen i Oslo "The Court of Reason", er valgt ikke minst for å fremheve relevansen av Kants ideer for dagens politiske og rettsfilosofiske spørsmål. Vi forventer rundt 350 deltakere fra en lang rekke land og alle kontinenter vil være representert. Konferansen styrker internasjonalt samarbeid og særlig det akademiske og kulturelle samarbeidet mellom Norge og Tyskland.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam