Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM 2017

Tildelt: kr 58 000

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet