Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Tildelt: kr 0,26 mill.

Høgskulen på Vestlandet er et resultat av at Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane fusjonerte januar 2017. Alle disse 3 høgskolen hadde hver sine publiseringsfond som nå er blitt til et felles fond for hele HVL. Fondets størrelse var i 2017 på 700 000,- NOK.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet