Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Strategisk FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil innenfor petroleum- og Havteknologi.

Tildelt: kr 40 000

GCE Subsea (www.gcesubsea.no) er et industridrevet initiativ som består av over 110 medlemmer og partnere som hovedsakelig har sitt virke innen subsea- og havteknologi. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters programmet og arbeider for å bidra til økte internasjonale markedsandeler og sterkere konkurransekraft for sine medlemmer og partnere. Brasil representerer verdens største subsea marked og er svært viktig for norsk leverandørindustri. Formålet med prosjektet er å sørge for at norsk subsea industri blir promotert på Rio Oil and Gas 2018 gjennom å arrangere et frokostseminar som synliggjør klyngens strategiske satsinger, gjennom deltakelse på den norske paviljongen, samt gjennom en-til-en møter med potensielle samarbeidspartnere. GCE Subsea har vært en av pådriverne for etableringen av Global Subsea University Alliance (http://www.subsea-alliance.org/) og det vil avholdes møter med alliansens Brasilianske partnere for å bidra til økt næringsrettet FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen