Tilbake til søkeresultatene

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Nordic Rheology Conference 2018

Tildelt: kr 49 707

Nordic Rheology Conference er en årlig konferanse som går på rundgang blant de nordiske land. Forrige gang den ble avholdt i Norge var i Oslo i 2012. Formålet med prosjektet er å gjennomføre konferansen i samsvar med arrangementets mål (se ovenfor). Gjennomføring av konferansen Nordic Rheology Conference 2018. Konferansen består av en hoveddel som går over to dager med faglige presentasjoner og tekniske utstillinger fra aktuelle bedrifter, samt et rheologikurs som avholdes dagen før hoveddelen. De faglige presentasjonene inkluderer foredrag fra 6 inviterte foredragsholdere samt tilsendte bidrag (muntlige foredrag og poster). Ved utløpet av fristen var det 42 aksepterte tilsendte bidrag som dekker både teoretiske aspekter ved rheologi som vitenskap, samt anvendelser innen fagområder som petroleum, mat, farmasi og medisin. I den tekniske utstillingen vil tilbydere av utstyr og tjenester relatert til rheologi være representert. Rheologikurset vil inneholde både en teoretisk del og en praktisk del med fokus på kunnskaper og ferdigheter for å kunne gjøre rheologiske målinger. Det henvender seg både til nykommere i faget og til fagpersoner som ønsker å friske opp sine kunnskaper. Vi vil bruke konferansen til å spre kunnskap om rheologi blant studenter, både ved å kunngjøre konferansen og økonomisk (rabatt på kurs og konferanseavgift for studenter, samt mulighet for direkte økonomisk støtte til deltagelse på konferansen, etter søknad). Vi vil også søke å spre informasjon om konferansen til offentligheten gjennom media. Konferansen er planlagt og budsjettert med 60 deltagere.

Budsjettformål:

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet