Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

Alternativ tittel: Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

Tildelt: kr 4,4 mill.

Vårt primære mål var å ytterligere styrke vår entreprenørskapsutdanningstilbud ved å bruke en praksisbasert tilnærming og ved å legge til et tverrkulturell perspektiv. Vårt sekundære mål var å gjøre dette ved å øke samarbeidet med lokal industri. Partnerne ville styrke og utvide sine bånd til industrien, dette for å fremme lokal kunnskap og å gi studentene muligheter for praksisbasert læring. Vår visjon var å videreutvikle oss som entreprenørielle universiteter og å skape entreprenørielle studenter og fagansatte. Vi har kommet nærmere våre mål. For å få til dette har vi avholdt flere workshops. Som planlagt startet vi med en workshop hvor faglige og administrativt ansatte ved de 5 universitetene møttes for å avklare formelle forhold og for å gi innspill til hvordan ulike interne administrative og akademiske rutiner burde tilpasses. Mange av disse avklaringene er nå på plass. Vi kunne derfor som indikert i søknaden teste ut ulike undervisningstiltak som vi mener vil gi studentene en verdifull internasjonal entreprenøriell læringsopplevelse. Vi har som lovet organisert en sommerskole hvor studenter fra våre 5 samarbeidsuniversiteter engasjerte seg i tiltak som kan avbøte den store ungdomsarbeidsledigheten i Sør Afrika, vi har sørget for at studenter fra både Sør Afrika og Norge har fått verdifulle internship-posisjoner i utlandet, vi har organisert for at studenter kunne ta kortere kurs i utlandet, vi har organisert slik at studenter kunne samle data til sin masteroppgave i utlandet og fagansatt har hatt kortere og lengre studieopphold i utlandet. Disse tiltakene er videreført etter prosjektets slutt. For å få en bedre kobling til lokalt næringsliv har vi avholdt workshops hvor vi har involvert sentrale næringslivsaktører i Sør Afrika og Norge og latt disse diskutere felles interesser. Vi har også fått innspill til utforming, innhold og liste over aktuelle lokale bedrifter som er aktuell for internasjonale internships. Dette arbeidet og denne koblingen har styrket lokale bedrifters tilgang til ny og tverrfaglig kompetanse. For å evaluere våre resultater og for å formidle våre nyvunne innsikter har vi hatt flere workshops. Disse leder frem mot en spesialutgave i en journal. Vi inviterte fagansatte ved våre 5 samarbeidsuniversitet til å diskutere pedagogiske og praktiske grep som skal gi våre studenter en verdifull internasjonal entreprenøriell læringsopplevelse. Vi fikk inn 14 bidrag, hvorav 9 nå er i andre review-runde. Spesialutgaven skal publiseres høsten 2023. Dette internasjonal forskningssamarbeidet vil peke på vellykkede elementer og forbedringspunkter i internasjonaliseringen av entreprenørskapsutdanningene i Sør Afrika og Norge. Slike innspill og vurderinger er nyttig for universitetssektoren. Vi har derfor ytterligere styrket vår entreprenørskapsutdanningstilbud ved å bruke en praksisbasert tilnærming og ved å legge til et tverrkulturell perspektiv. Vi har også økt samarbeidet med lokal industri.

Vårt primære mål var å ytterligere styrke vår entreprenørskapsutdanningstilbud ved å bruke en praksisbasert tilnærming og ved å legge til et tverrkulturell perspektiv. Vårt sekundære mål var å gjøre dette ved å øke samarbeidet med lokal industri. Partnerne ville styrke og utvide sine bånd til industrien, dette for å fremme lokal kunnskap og å gi studentene muligheter for praksisbasert læring. Vår visjon var å videreutvikle oss som entreprenørielle universiteter og å skape entreprenørielle studenter og fagansatte. Vi har kommet nærmere våre mål. For å få til dette har vi avholdt flere workshops. Som planlagt startet vi med en workshop hvor faglige og administrativt ansatte ved de 5 universitetene møttes for å avklare formelle forhold og for å gi innspill til hvordan ulike interne administrative og akademiske rutiner burde tilpasses. Mange av disse avklaringene er nå på plass. Vi kunne derfor som indikert i søknaden teste ut ulike undervisningstiltak som vi mener vil gi studentene en verdifull internasjonal entreprenøriell læringsopplevelse. Vi har som lovet organisert en sommerskole hvor studenter fra våre 5 samarbeidsuniversiteter engasjerte seg i tiltak som kan avbøte den store ungdomsarbeidsledigheten i Sør Afrika, vi har sørget for at studenter fra både Sør Afrika og Norge har fått verdifulle internship-posisjoner i utlandet, vi har organisert for at studenter kunne ta kortere kurs i utlandet, vi har organisert slik at studenter kunne samle data til sin masteroppgave i utlandet og fagansatt har hatt kortere og lengre studieopphold i utlandet. Disse tiltakene er videreført etter prosjektets slutt. For å få en bedre kobling til lokalt næringsliv har vi avholdt workshops hvor vi har involvert sentrale næringslivsaktører i Sør Afrika og Norge og latt disse diskutere felles interesser. Vi har også fått innspill til utforming, innhold og liste over aktuelle lokale bedrifter som er aktuell for internasjonale internships. Dette arbeidet og denne koblingen har styrket lokale bedrifters tilgang til ny og tverrfaglig kompetanse. For å evaluere våre resultater og for å formidle våre nyvunne innsikter har vi hatt flere workshops. Disse leder frem mot en spesialutgave i en journal. Vi inviterte fagansatte ved våre 5 samarbeidsuniversitet til å diskutere pedagogiske og praktiske grep som skal gi våre studenter en verdifull internasjonal entreprenøriell læringsopplevelse. Vi fikk inn 14 bidrag, hvorav 9 nå er i andre review-runde. Spesialutgaven skal publiseres høsten 2023. Dette internasjonal forskningssamarbeidet vil peke på vellykkede elementer og forbedringspunkter i internasjonaliseringen av entreprenørskapsutdanningene i Sør Afrika og Norge. Slike innspill og vurderinger er nyttig for universitetssektoren. Som et resultat av prosjektet er 1 student og 1 fagansatt fra Sør Afrika nå i PhD-løp. Prosjekt-konsortiet har søkt om og fått UTFORSK-midler for å videreutvikle de mest vellykkede elementene fra dette INTPART-prosjektet.

The research partners in Norway and South Africa are all encouraged to develop entrepreneurial universities, create entrepreneurial mind-sets among faculty and students, as well as contributing to innovation and economic growth. They are all recognized internationally for their entrepreneurial research and education. With this INTPART project, they want to build knowledge in order to advance their already excellent entrepreneurship education and research further through: 1) cross-cultural long-term strategic collaboration, and 2) a practice-based approach closely involving industry partners. To do so, we have identified the following activities: -Four workshops with different themes: 1) Student mobility; 2) Universities and collaboration with industry, TTOs; 3) Advancing entrepreneurship education; and 4) Furthering the research collaboration. -Two Summer Schools addressing emerging issues within the ocean marine economy as well as within renewable energy Sources -Student mobility through a variety of activities. -Staff visits and guest lecturing for enhancing the international process. -Dissemination activities: our results will be disseminated as new course material and practices, increased industry interaction patterns, scientific papers, an anthology containing our summarized experience in operationalizing international student and staff interactions, conference presentations, newspaper articles, official reports and new student experiences and skills.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet