Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology

Alternativ tittel: Styrking av psykisk helsevern i distriktene: Utvikling av et digitalt adaptivt kartleggingsverktøy for personlighetspatalogi

Tildelt: kr 7,9 mill.

Det er kjent at mennesker med personlighetsforstyrrelser ofte må vente lenge på riktig diagnose, og det hender at de aldri får den. Dette kan delvis skyldes at de nåværende tilgjengelige kartleggingsverktøyene er relativt lange og tungvinte, særlig for klinikere som ikke bruker dem til daglig. Mulige konsekvenser er at pasientene ikke får tilbud om rett behandling tidlig nok, og at deres prognoser blir dårligere på lang sikt. Formålet med dette prosjektet er derfor å utvikle et adaptivt instrument som er enklere å bruke enn kartleggingsverktøyene som benyttes per dags dato. Instrumentet skal gjøre det lettere å kartlegge personlighetsforstyrrelser for nettopp de klinikerne som ikke har mye erfaring med personlighetsforstyrrelser fra før (for eksempel klinikere som jobber i distriktene). Det nye kartleggingsverktøyet baserer seg på prinsipper fra "computerized adaptive testing". Verktøyet er styrt av en algoritme og tilpasses i sanntid, slik at klinikerne kun stiller spørsmål som er relevante og gir viktig informasjon for å fastsette diagnosen. Det resulterer i et intervju som ikke er lenger enn nødvendig, men heller ikke for kort. I den siste perioden har vi kartlagt hvordan resultater vises grafisk i ulike forskningsfelt, og gjennomført en empirisk undersøkelse for å finne ut av hvilke typer grafer er best egnet til å gjengi testresultater og målenøyaktigheten knyttet til testskårer.

-

When personality traits are inflexible and maladaptive, and cause a clinically significant level of functional impairment and/or distress, they may be diagnostic markers for a personality disorder. Studies have shown that between 3 and 10% of the general population meet the diagnostic criteria of one or more personality disorders. Moreover, prevalence rates in psychiatric populations may be as high as 50 to 80%. Since personality disorders are notoriously hard to treat, correct diagnosis is of paramount importance: using appropriate treatment designed especially for a particular personality disorder has been shown to help patients improve. Establishing a personality diagnosis is not an easy feat; it typically requires a high amount of expertise and training. Furthermore, the current generation of semi-structured interviews are lengthy; are scored by hand; or may be perceived as highly complex. To address these issued and support mental healthcare professionals, especially those not specifically specialized in personality disorders, we aim to develop and validate a tool which is efficient, intuitive to use, and facilitates automatic scoring: a computerized adaptive test (CAT). CATs are governed by a combination of statistical and content-driven rules, and allow for delivering a relatively short yet precise personalized test while ensuring adequate validity. In this project, we will study how to best incorporate available information (theory, empirical information) to design a CAT that is as efficient and user-friendly as possible, while maintaining adequate levels of validity. Using our results, we will provide general guidelines for developing CATs supporting clinical diagnoses and CAT-based score reports for clinical purposes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol