Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

Alternativ tittel: Ferskvannseksport i en æra med minkende havis og et ferskere Polhav

Tildelt: kr 10,0 mill.

I FreshARC-prosjektet studerer vi hvordan hav- og klimaendringer påvirker transport av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av ferskvann som flyter fra Polhavet mot sør kan påvirke havsirkulasjon i Nord-Atlanterhavet fordi ferskvann er lettere enn salt sjøvann. Hvis havsirkulasjon i Nord-Atlanterhavet endres på grunn av uvanlig store menger tilføring av ferskvann fra nord, kan dette påvirke både været og klima i Europa. Vi skal undersøke hvor mye den totale mengden av ferskvann i havet og havis (som er også ferskvann) gjennom Framstredet (havområdet mellom Svalbard og Grønland) har endret seg de siste tiår. De store endringene i Polhavet kan ha økt ferskvannstrømningen sørover. Samtidig er havisen i Polhavet både tynnere og mindre utbredt enn for få år siden, og det kan ha minket andelen av ferskvann fra havis. I FreshARC benytter vi et unikt datasett fra "Arctic Outflow Observatory" i Framstredet. Dette er rigger med måleinstrument som har vært plassert i havet siden 1997 og løpende målt strømninger, saltinnhold og havistykkelse året rundt. Vi kombinerer både historiske data fra tidlig 1990-tallet og nyere data fra riggene frem til 2020. I denne tidsserien vil vi kunne studere endringer, trender og variasjoner i eksporten av ferskvann og havis gjennom 30 år. Følgende millepæler av prosjektet er nådd: alle data sammlet fra rigger som var tatt opp på toktene til Framstredet i september 2019 og august-september 2020 er prosessert. Tidsserier fra ferskvanntransport i Øst-Grønlandstrømmen har blitt oppdatert og analysert frem til august 2019 og resultater har blitt sendt inn som et forskningsartikkel. På grunn av flere instrumenter som var installert på rigger i de siste årene var en ny metode nødvendig å sette sammen data til en konsistent tidsserie, som ikke er avhengig av antall instrumenter. Artikkelen som beskriver den nye metoden og analysen for tidsrom mellom 2003 og 2019 viser det følgende: 1) ferskvanntransport i Framstredet har minket siden 2015, 2) dette var på grunn av en minking av strømhastighet og ferskvannmengder, 3) tykelse av polhavsvannet og østlig rekkevide har generelt blitt mindre over de siste 10 år, og 4) vinter 2017 var et unntakk fordi da var ferskvanntransport veldig høy pga. økt strøm og store mengder ferskvann. Andre artikkelen fra prosjektet i år som beskriver resultater fra havistransporten mellom 1992 og 2018, er nå under revisjon i journalen Nature communications. Artikkelen beskriver hvordan havistranporten har minket, og spesielt hva som skjedde i 2018, der det var minimal havistransport, relatert til sørlige vind, sammen men en fortsettelse av minkende istykkelse. Til slutt, vi jobber med historiske riggdata fra 1984-1986 og tidlig 90tallet for å bruke dem i analysen, men vi fant ut i denne prosessen at det mangler gode saltdata. Vi forsøker fortsatt å bruke strømmålerdata å lage et estimat fra ferskvanntransporten før 1997.

FreshArc quantifies the response of the Arctic Ocean to climate change and delivers a groundbreaking up-to-date 30-year long record of freshwater and sea ice export from the Arctic. The upper ocean freshwater content of the Arctic Ocean has increased significantly since the 1990s while sea ice extent and thickness have declined dramatically. The freshwater accumulation is of particular concern as a release of freshwater and sea ice into the North Atlantic Ocean has the potential to slow down the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), and thereby impact weather and climate in the Arctic, Europe, and Africa. It is at present, an open question whether the total freshwater export (liquid and sea ice) through Fram Strait, the largest gateway of the Arctic, has changed. The rapid changes in the Arctic may already have led to an increase in the ocean's freshwater export while sea ice export may have decreased. However, as sea ice is thinning, the ocean and sea ice circulation become more vulnerable to changes in atmospheric forcing. To assess if the export of total freshwater through Fram Strait to the North Atlantic has increased in the last decades, unique year-round ocean and sea ice data collected by ocean moorings in Fram Strait since 1990 will be integrated and analysed. New, higher resolution, and novel near-surface data collected since 2009 will be assimilated to provide more accurate freshwater and sea ice transports, and will also allow for an improved quantification of exports prior to that time. Model simulations with a Pan-Arctic ocean-sea ice model will demonstrate how observed trends and variability of the total freshwater export during the last decades are related to the large-scale Arctic ocean and atmospheric circulation. Ultimately, FreshArc will provide new state-of-the-art Arctic freshwater exports in Fram Strait and assess its contribution to the AMOC in recent years, essential for the improvement of future climate change projections.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek