Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av utgifter knytta til Open Access

Tildelt: kr 15 000

Gjeld STIM-OA

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang