Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Alternativ tittel: Partnerskap på kreft i sentralnervesystemet.

Tildelt: kr 4,0 mill.

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Prosjektet involverer 4 akademiske institusjoner: 1) Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen, 2) MD-Anderson Cancer Center in Houston (USA), 3) Cheeloo Health Science Center, Shandong University, China og 4) Huazhong University of Science and Technology, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics (WNLO) Wuhan, China. Basert på tidligere samarbeid mellom institusjonene, vil vi gjennom INTPART styrke eksisterende relasjoner, -samt bygge opp nye utdannings og forskningsprogrammer. Et viktig element er utdanning av studenter og forskere i translasjonell forskning som vil være av betydning for prekliniske og kliniske studier.På grunn av Covid 19 epidemien har det vist seg umulig i 2021 å få til forflytning av vitenskapelig personell og studenter mellom de ulike institusjoner. Det er fremdeles store restriksjoner både i Kina og USA ved. forflytning av personell mellom institusjonene, noe som har ført til at det har vært svært liten/til ingen aktivitet i prosjektet siden Covid epidemien startet.

-

The presented application is aimed at establishing an outstanding international research and education initiative involving 4 academic institutions: 1) The Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, 2) MD-Anderson Cancer Center in Houston (US), 3) Cheeloo Health Science Center, Shandong University, China and 4) Huazhong University of Science and Technology, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics (WNLO), Wuhan, China. The strategic significance of the presented application is based on already formal agreements and excellent collaboration between the Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Shandong University and MD-Anderson Cancer Center. To further extend our collaborative initiatives related to research and education, we have initiated a collaboration with Prof. Qingmin Luo at the Wuhan National Laboratory, who is one of the world leaders in the development of novel technologies related to optical molecular imaging for protein function in vivo (supported by the National Basic Research Programme in China).

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet