Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language ecology

Alternativ tittel: Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi

Tildelt: kr 7,7 mill.

"Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi" Gjennom flere studier av norsk tegnspråk vil dette prosjektet utfordre og kanskje snu opp-ned på tradisjonelle oppfatninger av hva 'språk' og 'grammatikk' er. Norsk tegnspråk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge som brukes av anslagsvis 20.000 døve og hørende mennesker. Målet med prosjektet er å forske på hvordan døve bruker dette språket, og hvordan språkbruken gjenspeiler fysiske, sosiale og historiske forhold i et språkmiljø i endring. De planlagte studiene tar sikte på å undersøke hvordan døve tegnspråkbrukere: * bruker alle de språkene de kan (som norsk tegnspråk og andre tegnspråk, norsk, engelsk osv.) * bruker peking og andre typer tegn for å henvise til personer, ting, steder og andre forhold i verden * modifiserer tegn og grammatiske strukturer for å skape mening gjennom ikonisitet For å kunne gjennomføre disse studiene, skal prosjektet utvikle to digitale ressursbanker for norsk tegnspråk: en korpussamling med et stort og representativt utvalg av språket, og en leksikalsk database som er en form for utvidet (tegn-)ordbok. Disse langsiktige ressursbankene gjør det mulig å videreutvikle beskrivelser av og forskning på norsk tegnspråk. Selv om utviklingen av ressursbankene er en sekundær målsetting for prosjektet, er de viktige både for døvemiljøet og det norske storsamfunnet fordi de bidrar til å dokumentere en hittil lite beskrevet del av den norske språk- og kulturarven. Funnene i dette forskningsprosjektet vil ikke bare hjelpe oss til å forstå hvordan norsk tegnspråk fungerer, men også bidra til at vi bedre forstår hvordan både døve og hørende mennesker benytter seg av en rekke ulike strategier for meningsdanning i kommunikasjon og samhandling med hverandre. Slik sett gjenspeiler prosjektet et språksyn som anerkjenner det stadig vekslende og komplekse samspillet av visuell, taktil og verbal kommunikasjon i hverdagslivet vårt.

Norwegian Sign Language, the natural signed language of the deaf community in Norway, is a minority language used by approximately 20,000 people (both deaf and hearing). Although recognized by the Norwegian government, attitudes about this language remain mixed, and research on this language has lagged behind that of other languages in Norway. This project responds by promoting Norwegian Sign Language through research into how signers use this language and how this use is a reflection of a deaf signed language ecology. Findings from this project will align with and contribute new knowledge to emerging trends that seek to synthesize our understanding of signed language discourse with what we know about the multimodal complexity of human interaction more generally. In addition, two language resources will be developed, a corpus and a lexical database, which will enable further description and research. It should be emphasized that such long-term resources are essential for foundation building in the field of Norwegian Sign Language linguistics and are important for the deaf community more generally. Challenges to this project concern a lack of research on this language and appropriate technology. These challenges will be mitigated here through capacity building and collaboration between national and international partners and the Norwegian deaf community. The project leader has a strong international background in signed language linguistic research, and she, with her colleagues in the Program for Signed Language and Interpreting and the Department of Language and Literature at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), have an extensive national and international network across academia, teaching and interpreting, and the deaf community. This puts them in the unique position to undertake and bring this important project to fruition.

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam