Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 Nord universitet

Tildelt: kr 0,15 mill.

Kriterier: 1) Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord universitet i publikasjonen. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftartikkel krediterer flere institusjoner, kan han/hun bare søke en av institusjonenes Open Access-fond om støtte. 3) Støtte gis kun for rene Open Access-tidsskrifter (disse gir fri tilgang til alle artikler), ikke for abonnementsbaserte hybride tidsskrifter som gir mulighet til frikjøp av enkelt-artikler (hybrid Open Access). 4) Tidsskriftet må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høyre utdanning (DBH) hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). 5) Artikkelen må være fagfellevurdert. 6) Det gis kun støtte til dekning av publiseringsavgift (APC - Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn, men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert. 7) Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (fargetrykk, språkvask, ekstra illustrasjoner/sider etc.). 8) Hvis artikkelen blir akseptert for publisering, sendes søknad; bruk eget skjema for å søke om støtte til dekning av publiseringsavgift. 9) Universitetsbiblioteket avgjør søknadene løpende så lenge det er midler i fondet. 10) Det er et krav at våre betalingsrutiner følges. 11) Forfatter/Søker må påse at artikkelen registreres og lastes opp i CRIStin. 12) Dersom støtte avslås fordi fondets midler er oppbrukt, kan det ikke søkes om dekning av utgifter for den samme artikkelen i et senere år der fondet ev. har fått nye midler. 13) Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. 14) Forfattere som vurderer å publisere i rene Open Access-tidsskrifter med artikkelavgift, kan be om en forhåndsgodkjenning (tilsagn om støtte) - for senere å føle seg trygg på å at artikkelavgiften dekkes av fondet. Tilsagnet er gyldig i 1 år fra innvilget dato.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet