Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Alternativ tittel: Partnerskap for utvikling av undervisning og forskning i energiinformatikk

Tildelt: kr 2,6 mill.

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes også i Energi21; Norges nasjonale strategi for energiforskning, som anbefaler å gi Digitalisering og integrerte energisystemer høyeste prioritet. I denne sammenheng står energisektoren overfor to hovedutfordringer: 1) sektoren må kunne anvende de seineste nyvinninger innen IKT, og 2) det er mangel på kandidater med den nødvendige ekspertise i grenseområdet mellom energisystemer og IKT. Dette området kaller vi energiinformatikk. Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Det Tekniske Universitetet i Munchen (Tyskland), og Universitetet i Lille (Frankrike), er ett svar på disse utfordringene. Disse gruppene utgjør kjernen innen utdanning og forskning i energiinformatikk ved deres respektive institusjoner. Energiinformatikk (EI) er et nytt interdisiplinært forskningsområde som er opptatt av digitaliseringen av hele verdikjeden i energisektoren. Det fundamentalt underliggende spørsmål i EI er hvordan vi kan utnytte "state-of-the-art" metoder, teknikker og verktøy fra IKT for å oppnå bærekraftig produksjon og bruk av (elektrisk) energi. Forskning og utdanning innen EI krever et solid fundament innen IKT og kan derfor naturlig realiseres som utvidelser av forsknings- og utdanningsprogram i informatikk. Målet til prosjektet er å styrke forsknings- og utdanningsaktiviteter i EI ved partner institusjonsene. Prosjektperioden opplevde mange utfordringer på grunn av Covid-19-pandemien. De fleste mobilitetsutvekslinger ble kansellert. Flere forsøk på å holde en fysisk workshop var kansellert i 2020-2021, noe som resulterte i en online workshop våren 2021. Fra høsten 2021, startet vi forsiktig med en ukes sommerskole sammen med LUCS-prosjektet i september. Til Universitetet i Lille reiste 28 studenter og 7 ansatte sammen med 10 lokale studenter og ansatte på en sommerskole med tittelen Green Computing Meets Green Energy. Skolen besto av 13 gjesteforelesere fra hele Europa, praktisk økt for studenter og studentpresentasjoner om arbeidet deres innen grønn databehandling. I 2022, ble de flere mobilitet utvekslinger i begge retninger, og fysiske arrangementer sammen med LUCS-prosjektet, en workshop hos TU-Munich i mars, et arbeidsmøte hos TU-Berlin, en sommerskole i Oslo. Det siste, var UiS med-arrangør av årets internasjonal conference IEEE ICEI 2022 (http://www.energyinter.net.cn/icei2022/) online. Til tross for de mange utfordringene Covid-19 har presentert, fortsatte de forskjellige gruppene forskning om emnet og kunne publisere flere artikler, hvorav noen var felles. I tillegg har prosjektdeltakerne begynt å samarbeide og kjøre lokale testbed. Den neste prosjektperioden forventes å bestå av minst ett verksted og en sommerskole, sammen med flere student- og personalutvekslinger.

- An Energy Informatics video lectures series was made available as part of PACE course development and curriculum sharing. - Material (slides, video recordings, reports, references to further reading) from the summer schools have been made available to partners and participants. This material is also utilized for improving existing and planned courses related to energy informatics at the partner institutions. - A number of Early Stage Researchers (PhDs, Post-docs, and 2nd year MSc students) gained knowledge and were offered networking opportunities with leaders in their field as part of the Workshop and Summer School series hosted by the Project.

Advanced use of ICT is crucial for realizing the transition to a sustainable low-carbon emission society. The energy sector is facing two main challenges: 1) it must be able to apply state-of-the-art ICT, 2) there is a lack of talents with expertise in energy and ICT. This proposal is a response to these challenges. Energy informatics (EI) is an emerging field that deals with the digitalization of the whole value chain of the energy sector. EI is concerned with how to exploit state-of-the-art ICT to achieve sustainable energy use by developing systems that manage energy more sustainably and more sustainable computer systems (green computing). The cooperation between the four institutions is meant to strengthen all partners in this emerging field. The groups form the core of energy informatics educators and researchers at their respective institutions. Their complementary existing competences will lead to a broader coverage of the field and improve their educational offering and impact internationally. The connections between higher education and research cooperation contributes to strengthening the quality of education in energy informatics through the early transfer of research results and insights from our collective ongoing projects into the educational programs. This will assist students in understanding the ICT opportunities and challenges of intelligent energy management systems. The quality of research is strengthened from educational activities through the generation of new and/or improved research ideas resulting from exposing and discussing recent research results and insights in course settings. Expected results of this project include joint graduate student supervision, joint publications, joint research activities, joint projects funded by other sources, and a formalized exchange program (e.g. Erasmus) allowing streams of students to participate in research and education activities at the four partner universities for the years to come.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research