Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell)

Alternativ tittel: Kinesisk-norsk samarbeid innen utdanning og forskning i kreftcellebiologi (ChiNoCell)

Tildelt: kr 3,8 mill.

Kreft skyldes celler som deler og sprer seg ukontrollert, og forståelse av kreftcellers biologi er derfor et hovedområde innen kreftforskning. Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) har som mål å identifisere kreftens "Akhilles-hæler" som vil benyttes til å reprogrammere kreftceller til å bli ufarlige. For å styrke CanCells forskning og utdanning innen kreftcellebiologi vil senterets leder og nestleder nå innlede et partnerskap med to verdensledende cellebiologer ved Tsinghua-universitetet i Beijing og Yunnan-universitetet i Kunming. Dette samarbeidet vil innebære fellesaktiviteter innen undervisning på MSc/PhD-kurs, utveksling av MSc/PhD-studenter, besøk av gjeste-postoktorkandidater og seniorforskere, felles symposier i Kina og Oslo, og felles forskningsprosjekter innen kreftcellebiologi. ChiNoCell-prosjektet forventes å føre til en forbedret forskning og forskerutdanning innen kreftcellebiologi ved Universitetet i Oslo, og vil danne grunnlag for langvarige partnerskap med verdensledende forskningsmiljøer i Kina. ChiNoCell-prosjektet vil også stimulere rekruttering av fremragende yngre kinesiske forskere til CanCell, og vil posisjonere CanCells forskningsgrupper for søknader om internasjonal forskningsstøtte sammen med kinesiske partnere.Prosjektet startet med et meget vellykket "kick-off"-seminar i Chengde nær Beijing i juni 2019. Dette har blitt etterfulgt av besøk ava forskere fra Oslo til samargbeidspartnerne i Beijing og Kunming i dsesember 2019 for seminarer og diskusjoner. Et planlagt felles ChiNoCell-symposium i Oslo i mai 2020 måtte dessverre utsettes på ubestemt tid pga covid-19-situasjonen. Vi håper å få gjennomført symposiet høsten 2022 dersom innreisereglene gjør det mulig. For å opprettholde kontakten mellom forskningsmiljøene i Oslo og Beijing/Kunming, har vi arrangert felles elektroniske symposier annenhver måned siden høsten 2020. Disse har vært meget vellykkede, selv om de ikke erstatter fysiske møter.

This proposal concerns research and education within the field of cancer cell biology. This is an area of biomedicine in which Norwegian research groups are making an impact internationally and two leading scientists at University of Oslo, heading a new Centre of Excellence, will now initiate collaborations with world-leading experts in China with special emphasis on training of MSc/PhD students, personnel exchange, workshops, and technology transfer. The two Chinese partners have outstanding track records with publications in Nature, Nature Cell Biology and Science. They are affiliated with two leading research and teaching institutions - the Tsinghua University and Yunnan University. The project will ensure an optimal utilization of the Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network, which is coordinated by the project leader of ChiNoCell. Key deliveries of AutoChiNo are: 1. At least 6 joint papers by one year after project period published in medium- to high-impact journals. 2. MSc/PhD course hosted by UiO-MED with 15 hours contribution from Chinese cell biology experts. 3. At least 10 hours of lectures/tutorials per year from CanCell experts at Yunnan University. 4. Exchange of two MSc/PhD students or postdocs from UiO to Chinese partners each year, and exchange of two PhD students or postdocs from Chinese partners to UiO each year.5. Three joint workshops - one in Oslo and two in China.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research