Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Tildelt: kr 0,25 mill.

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige forskningsretninger i dette nye feltet. Vurderte bidrag blir presentert i en 20-minutters presentasjon eller en plakat. Agendaen gir mulighet for utvidet diskusjon og for å gjøre sightseeing i Trondheim i en av de hyggeligste tidene av året. ESIAM19 ønsker å åpne arrangementet for en to-årlig internasjonal konferanseserie Additiv tilvirkning gir potensialet til økonomisk tilpasse geometrisk komplekse deler i en rask design-til-produksjon syklus. Før fordeler kan utforskes i kritiske bærende applikasjoner, må den grunnleggende forståelsen av den mekaniske og funksjonelle oppførselen til disse materialene forbedres betydelig på alle skalaer. Nøkkelen er en bedre forståelse av brudd og utmattethetsytelse. Konferansen vil handler om de grunnleggende fysiske fenomenene tretthet og brudd på AM-materialer og utvikle effektive kriterier for utvikling av høykvalitetskomponenter for neste generasjons bil-, rom- og biomedisinske applikasjoner.

1.1 brought together 160 key researchers and opinion leaders the field 1.2 Particular session on Applications, Standardization and Quality Assurance had 10 lecturers. ASTM gave 2 talks about standardization in the plenary. 2 companies presented their products at the conference. All were invited to submit papers. 1.3. The sessions property process prediction, characterization, Microstructure and Defects, Notches and Discontinuities, Post Processing and Property and process prediction had 80 presentations and 20 posters. All were invited to submit papers. 1.4. Collaboration with 4 journals that publish all conference proceedings as well as invite selected talks for full papers 1.5 Several proposals for projects emerged in the course of ESIAM 19 that will be followed 1.6 NTNU was promoted as hub for the structural integrity of additively manufactured components. The Dean of Engineering and Head of the institute of Mechanical Engineering gave welcome speeches at the conference.

Additive Manufacturing (AM) brings with it significant design freedoms, permitting complex forms to be incorporated in high-value components for high-impact structural applications. Examination of the state of the art demonstrates that the mechanical/cracking behaviour under static, dynamic and time-dependent loading of AM materials has never been investigated systematically, with this limiting an effective exploitation of this powerful fabrication technology. AM offers the potential to economically fabricate customized parts with complex geometries in a rapid design-to-manufacture cycle. However, the basic understanding of the mechanical behaviour of these materials must be substantially improved at all scales before the unique features of this rapidly developing technology can be injected safely into applications of practical interest. The ambitious target of ESIAM19, the first European Conference on the structural integrity of AM materials is to bring together European and global leaders in the topic to form a solid foundation and ground for discussion nurturing the field through dissemination, exploitation and formation of world leading international consortiums.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek