Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Tildelt: kr 50 000

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang