Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Alternativ tittel: Kult, erindring og sivil identitet i Kalydon

Tildelt: kr 3,2 mill.

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon har: - på trods af pandemien formået at udvikle et godt internationalt samarbejde og dermed skabe mulighed for udviklingen af et større forskningsprojekt med specialister indenfor fagfeltet Klassisk Arkæologi omkring studier i både græsk keramik og votiver - dissemineret foreløbige resultater ved at holde foredrag men også gennem arbejdet på både artikler, kapitler og to monografi manuskripter. Nogle artikler er samforfattede og andre skrevet med projektindehaver som eneforfatter - på trods af pandemien, bidraget til oprettelsen til et nyt, omfattende udgravningsprojekt i Kalydon, som vil resultere i et utal af nye forskningsresultater - skabt øget fokus på votiver, forbindelsen mellem kult, civic identity og ritualer, som indtil nu er blevet godt modtaget, og vil bidrage signifikant til ændringer af forskningsdiskursen omkring betydningen af små genstande, som tidligere blev kategoriseret som uvæsentlige

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon har: - på trods af pandemien formået at udvikle et godt internationalt samarbejde og dermed skabe mulighed for udviklingen af et større forskningsprojekt med specialister indenfor fagfeltet Klassisk Arkæologi omkring studier i både græsk keramik og votiver - dissemineret foreløbige resultater ved at holde foredrag men også gennem arbejdet på både artikler, kapitler og to monografi manuskripter. Nogle artikler er samforfattede og andre skrevet med projektindehaver som eneforfatter - på trods af pandemien, bidraget til oprettelsen til et nyt, omfattende udgravningsprojekt i Kalydon, som vil resultere i et utal af nye forskningsresultater - skabt øget fokus på votiver, forbindelsen mellem kult, civic identity og ritualer, som indtil nu er blevet godt modtaget, og vil bidrage signifikant til ændringer af forskningsdiskursen omkring betydningen af små genstande, som tidligere blev kategoriseret som uvæsentlige - identificeret en hidtil udokumenteret historisk periode i Kalydon gennem studiet af arkæologiske fund. En af de tidligste græske forfattere Homer, beskriver Kalydon i bronzealderen, og gennem dette projekts arbejde, er denne periode for første gang nu dokumenteret igennem arkæologiske fund - skabt dialog og øget opmærksomhed på en specifik keramik type fra den arkaiske periode (ca. 700-480 fvt), som er fundet på arkæologiske sites i regionerne Achaia, Elis, Aitolien, Akarnanien og de Ioniske Øer. Denne type keramik kan nu behandles som en særskilt gruppe og en workshop afholdt i november 2022, har bragt internationale forskere sammen, som nu alle er enige om at denne type keramik kan præsenteres og publiceres som en gruppe. Dette vil fremskynde keramikforskningen i de forskellige områder i Grækenland og bidrage til en bedre forståelse af samspil, interaktion og handel mellem de forskellige regioner i den arkaiske periode - løbende publiceret midlertidige rapporter omkring arbejdet med de arkæologiske fund fra 1920-30ernes udgravning i Artemis Laphria helligdommen i Kalydon. Disse rapporter er publiceret i Det Danske Institut i Athen's "Beretninger", som ligger tilgængelig til gratis download på deres hjemmeside - har skrevet en midlertidig rapport om de hidtil upublicerede terracotta figuriner fra udgravningerne i 1920-30erne i Artemis Laphria helligdommen i Kalydon. De første analyser af terracotta figurinerne viser en stor variation; der er mange forskellige typer, og de tidligste dateres til den arkaiske periode (ca. 700-480 f.v.t.) og fortsætter gennem helligdommens brugsfaser frem til og med den Hellenistiske periode (ca. 323-31 f.v.t.). Denne første rapport bliver publiceret online i 2023, i Les Carnets de l'ACoSt Association for Coroplastic Studies, redigeret af Jaimee Uhlenbrock and Christine Aubry og vil være tilgængelig online  

Research accounts of ancient Greek cults have mainly been period-specific, and focused on temple architecture, marble sculpture, and metal dedications with preserved inscriptions to the gods, and other prestigious offerings. This project departs from these traditions given that it will look outside Athens and entail studying, disseminating and publishing unpublished ceramics and votives. Comparative analyses of published evidence from Kalydon, its region and the neighbouring regions will be utilized and the history of the area will thus be contextualized for the first time with an emphasis on myth, cult and identity. The main sanctuary of Kalydon to Artemis Laphria was excavated by a Greek-Danish excavation team in the 1920-30s, and the architecture was published in 1948. But the remaining material stemming from the excavations was never published. It consists of pottery and dedications (such as terracotta and metal figurines of gods, goddesses, humans and various animals [votives]), weapons, and weaving equipment. Animal bones, teeth of boar and antlers have been mentioned in the excavation diaries but were never published. Some of this material stems from the period of Homer and Hesiod (ca. 8th cent. BC). The area of Kalydon, in the region of Aitolia in western Greece, is not yet part of the scholarly literature concerning this early period, although emergency excavations in the last decade have provided some information. Consequently, this research in an underused, unpublished source on a largely unexplored Greek city is expected to result in a novel understanding of 1) The connection between myth and ritual practice; and 2) The use by ancient cities of memory and myth to enhance identity and promote their status and prestige in their surrounding regions.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam