Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for TKA

Alternativ tittel: Kost-nytteanalyse av en multidisiplinær intervensjon og påfølgende bruk av helsetjenester hos pasienter på venteliste for total kneprotese

Tildelt: kr 10,0 mill.

Studien tester effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, ved Martina Hansens Hospital i Bærmum og ved Kysthospitalet Hagevik i Bergen. Selve intervensjonen vil bestå av to deler. Den ene delen er livsstils- og treningsprogrammet Aktiv med Artrose (AktivA), den andre delen er mental trening. Fysioterapeuter vil gjennomføre AktivA-delen av intervensjonen og følge opp pasientene i studieperioden. Pasientene vil i tillegg gjennomføre et nettbasert kurs i mental trening spesiallaget for pasienter med kneartrose, med støtte fra fysioterapeut. Intervensjonen med AktivA og mental trening vil gjennomføres over 12 uker. Pasientene vil møte til AktivA-trening to ganger i uken hvor de trener i gruppe under veiledning og med individuell tilpasning av fysioterapeut. Det nettbaserte e-terapikurset i mental trening kan pasientene gjennomføre når det passer dem, men det må gjennomføres en modul per uke. Pasientene vil totalt gjennomføre 10 moduler. Pasienter som inkluderes i studien vil bli fordelt i tre grupper med loddtrekning. Gruppe 1 er en ikke-kirurgisk gruppe. Pasientene vil få AktivA-trening to ganger per uke i tolv uker, kombinert med mental trening levert som e-terapi. Gruppe 2 er en kombinert gruppe. Først får pasientene operasjon med innsetting av kneprotese. Etter operasjonen følges de opp med AktivA og mental trening i 12 uker. Gruppe 3 er en kontrollgruppe som blir operert med kneprotese på vanlig måte, og deretter får vanlig opptrening. I alle tre gruppene vil pasientene følges opp med kontroller på jevnlig basis i to år. Deretter avsluttes studien med å sammenlikne resultatene for pasienter i gruppe Gruppe 1 og Gruppe 2, med pasienter i kontrollgruppen.

Total knee arthroplasty (TKA) is a common procedure to provide pain relief and improve function in patients with end-stage osteoarthritis (OA). Up to 20% of TKA patients continue to experience moderate to severe pain 12 months after surgery. A validated algorithm has been used in prior studies to identify these patients based on preoperative criteria, but no interventions have been tested and proven to be effective and cost-effective in these patients. Physical therapy (PT) and cognitive-behavior therapy (CBT) have shown promise in several prior studies, but have not been evaluated in combination or specifically for patients at risk for chronic pain after surgery. Thus, this multicenter randomized controlled trial will evaluate a multidisciplinary intervention (PT+CBT), either as a substitute for or as a supplement to TKA for patients at risk for chronic pain after surgery. The trial will include 230 patients scheduled for TKA surgery and identified as being at risk for chronic pain based on previously established preoperative criteria. The patients will be randomly assigned to one of three groups: 1) standard care (i.e., TKA), 2) non-surgical intervention (i.e., PT+CBT), or 3) a combination of TKA with postoperative PT+CBT. This study will evaluate the cost-effectiveness of the interventions, and the effect of physical performance and on psychological outcomes 2 years following the intervention. It will also utilize registry-based data to evaluate patients’ use of health care resources in the 2 years following the interventions. The results from this trial will provide critical evidence for whether this multidisciplinary intervention, either as a means of delaying or avoiding surgical intervention or as a supplement to it, can improve outcomes at lower costs, for patients who are currently obtaining little benefit from standard TKA.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering