Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinsons disease

Alternativ tittel: Biomarkører for prediksjon av individuell demensrisiko ved Parkinsons sykdom

Tildelt: kr 9,5 mill.

Parkinsons sykdom rammer over 1,2 millioner mennesker i Europa og er den nevrologiske lidelsen som i fremtiden forventes å øke mest i utbredelse. Opp mot 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom utvikler demens, som i stor grad påvirker pasientens livskvalitet, pårørendebelastning og helsekostnader. Fordi hjernecellene blir skadet ved sykdommen vil symptomene forverres over tid. Hastigheten forverringen skjer i varierer imidlertid mye, og pasienter og pårørende må derfor forholde seg til usikkerhet om sykdommens fremtidige forløp. For tiden har man dessverre ingen diagnostiske tester som med stor nok grad av sikkerhet kan avdekke hvilke pasienter med Parkinsons sykdoms som har høyest risiko for demens, ei heller finnes noen kur for sykdommen. Målet med dette prosjektet er å utvikle et biomarkørpanel som kan hjelpe klinikere med å identifisere pasienter med Parkinsons sykdom med høy risiko for å utvikle demens i fremtiden. Dette er kritisk for forbedret og mer individualisert pasientbehandling og målrettet inklusjon av risikopasienter i kliniske studier for å teste medisiner for demensforebygging. Vi har samlet en rekke internasjonale studier som har fulgt pasienter fra diagnosetidspunkt for Parkinsons sykdoms til utviklingen av demens. Studiene har til felles at de har samlet inn et stort omfang av kliniske data og biologiske prøver over tid, noe som gir en unik mulighet til å utføre biomarkørforskning. Vi bruker innovative tilnærminger og avanserte statistiske analyser for å identifisere nye biomarkører for demensutvikling ved Parkinsons sykdom, som er hovedformålet med prosjektet. Til dags dato har vi karakterisert viktige genetiske og proteinbiomarkører for demens i PD. Tidlig identifikasjon av pasienter med Parkinsons sykdom som har høy risiko for å utvikle demens vil bety et stort fremskritt innen feltet, da dette gir mulighet for mer persontilpasset behandling, mer effektiv klinisk utprøving av nye behandlingsalternativer, tidligere sykdomsintervensjon, samt reduserte helsekostnader.

Parkinson's disease (PD) is a chronic, progressive movement disorder, and is the world's fastest growing neurological disorder, with the number of people living with PD projected to increase to 12.9 million by 2040. Up to 80% of PD patients will develop dementia (PDD), which severely affects patients' quality of life, caregiver burden and health care costs. At present, there are no diagnostic tests and no treatment strategies to prevent PDD, and the increasing global disease burden threatens a public health crisis. The goal of this innovative project is to develop a biomarker panel that can help physicians to identify PD patients who are at high risk of developing dementia. This knowledge is crucial for early disease intervention, improved and more individualised patient care, and targeted enrolment of at-risk patients into clinical trials to test drugs to prevent PDD. To achieve our goal, we will bring together nine international, state-of-the-art longitudinal cohort studies. These studies have followed PD patients from diagnosis for up to 16 years, and have generated rich clinical data sets and enormous collections of biological samples, which creates a unique opportunity to do vital clinical, biological and imaging biomarker research. Major knowledge gains will be made from the cross-cohort analysis of existing data, and cutting-edge expertise from the team will be used to identify new biomarkers of disease progression. The project team is highly multidisciplinary and includes extensive regional and world-leading international experts from "bed-to-bedside", making the project highly achievable within the timeframe. The main result of this project will mark a major advance in the field by establishing a panel of clinically useful prognostic biomarkers to identify individuals at risk of PDD, which will lead to improvements in individual healthcare and clinical trial design, as well as reduced health care costs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder