Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Alternativ tittel: Indo-Norsk samarbeid i Autonome Cyber-Fysiske Systemer (INCAPS)

Tildelt: kr 4,5 mill.

Dette forslaget tar for seg brede områder innen autonom og cyberfysisk systemforskning som inkluderer smart sensing for autonome systemer, mmWave sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasjon, behandling i nettverket og intelligens for heterogene trådløse sensor- og kommunikasjonsnettverk, maskinlæring og dyp læring for autonome systemer, dataanalyse, energihøstingsbaserte smarte elektroniske systemer, smarte vannnettverk og slutningsmetoder for rettidig oppdagelse og forutsigelse, kognitiv kontroll og adaptiv læring i autonome cyberfysiske systemer. Hovedfokuset i dette samarbeidsforslaget er å integrere disse brede forskningsområdene med forskningsbasert utdanning, forbedre kvaliteten på innovasjon for pågående prosjekter, involvere studenter, integrere offentlige og private virksomheter, små og mellomstore bedrifter, multinasjonale selskaper. Gjennom dette forslaget vil forskere fra Norge og India tjene gjensidig på utdannings- og forskningsområdet knyttet til cyberfysiske systemer. Partnerskapet vil tilpasse undervisningsmetoder fra de indiske partnerne til Norge og omvendt ved å utvikle en felles læreplan som ikke bare gagner BSc / MSc / Ph.D. studenter, men åpner for etterutdanning for alle partnere i forslaget og andre utenfor konsortiet.

-

This project proposal, Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems (INCAPS) establishes the long-term collaboration between highly reputed Indian universities which include Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, Indian Institute of Technology, Hyderabad (IITH), International Institute of Information Technology, Hyderabad (IIITH) and Birla Institute of Technology and Science (BITS), Hyderabad and Norwegian universities, University of Agder (UiA), Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and Norwegian Institute for Water Research (NIVA) in world-class research and education. This proposal considers broad areas of research which include smart sensing for autonomous systems, mmWave sensor based system design, de-centralized wireless communications, in-network processing and intelligence for heterogeneous wireless sensor and communication networks, machine learning and deep learning for autonomous systems, data analytics, energy harvesting based smart electronic systems, smart water networks and inference methods for timely detection and prediction, cognitive control and adaptive learning in autonomous cyber-physical systems. The key objectives of the INCAPS project is to: I). Strengthen collaborative network between industry (both public and private enterprises, small and medium sized enterprises and multi-national companies) and academia. II). Increased value creation and enhanced innovation by using smart sensing, machine and deep learning techniques in autonomous cyber-physical systems. III). Facilitate education and knowledge sharing through better mobility for students and researchers. IV). Create an arena for generation of research and innovation projects. V). Increased utilization of research and educational infrastructure both in Norway and India. VI). Integrate professionals from industries and academics through workshops, seminars, webinars and summer/winter schools.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research