Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Injectable biomaterials for dental tissue engineering

Alternativ tittel: Injiserbare biomaterialer for dental vevsregenerasjon

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

287953

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

InjecTE-prosjektet har hatt som mål å utvikle og teste Injiserbare biomaterialer som kan lede kroppens egne stamceller til å repopulere, differensiere, og erstatte tapt vev rundt og i selve tannroten. De klassiske terapeutiske tilnærminger går ut på å fjerne og inaktivere, for slik å eliminere betennelse og stoppe vevsødeleggelsene, heller enn å legge forholdene til rette for endodontisk og periodontal vevsregenerering. En slik strategi fører ikke til regenerering av tapt tannvev, noe som kan påvirke tannens vitalitet og levetid. Selv om fremskritt har blitt gjort, er gjenoppbygging av struktur og funksjon av tapt tannvev en utfordring. Injiserbare materialer gir flere fordeler ved endodontisk og periodontal regenerering, da disse lett kan infiltrere vevsrommet som er tomt etter rotkanals- eller periodontal behandling. Videre kan materialene fungere som et forsyningssystem for celler og stimulerende agens, og direkte nå det syke stedet med minimal invasivitet. Det ideelle materialet bør være biokompatibelt og nedbrytbart, men bestandig nok til at kroppens egne celler har laget nok ekstracellulær matriks til å overta oppgaven. I prosjektet er det utviklet og karakterisert flere ulike sammensetninger av Injiserbare krysskoblede nanokompositt biomaterialer. For endodontisk regenerasjon er en hydrogel med ulik grad av hyaluronsyre og komponenter som stimulerer mineralisering valgt. Effekten av de ulike kombinasjonene på pulpa celler er testet med tradisjonelle in vitro metoder, med simulert kroppsvæske, og i rotkanaler fra ekstraherte tenner. De gel løsningen som viste seg å være optimale med hensyn til cellevekst og mineralisering in vitro, fungerte ikke like godt in vivo. Tegn til cytotoxisk reaksjon gjorde at en gel variant uten kryssbinder, med stimulerende agens, ble valgt til videre in vivo endodontisk evaluering. Karakterisering av innvokst av celler, blodkar/nerver er under arbeid. For periodontal regenerering har en bioaktiv hemostatisk kryogel basert på blodplatelysat (PL) og aldehydfunksjonaliserte cellulosenanokrystaller (a-CNC) vist seg å være lovende. Periodontale ligament celler stimuleres til differensiering i osteogen retning av spesifikke kombinasjoner av PL og CNC in vitro. I blod observeres det en tendens til svelling av kryogelen, noe som ikke er optimalt i en klinisk setting. Det ble testet ulike optimaliseringer av gelen for å unngå svelling, men forsøkene gav ikke lovende nok resultater til at dette ble testet in vivo.

The project goals were to develop and characterize the in vitro and in vivo effects of new therapeutic strategies inducing endodontic and periodontal regeneration Various variants of biocompatible, biodegradable and injectable hydrogens were generated, and the effects were tested in vitro on commercially available human primary cells and in vivo in various experimental models. The project has been very interdisciplinary, and involvement and advice from clinical stakeholders, employees at the Faculty of Dentistry/UiO, has been obtained throughout the project period. The results in this project has been disseminated to academia and the scientific community through numerous open access high-impact peer-reviewed scientific publications. Due to the pandemic, the number of presentations at international conferences have, however, been fewer than anticipated. The pandemic caused problems related to our plans related to physical meetings and mobility between partners, organization of specific symposiums in the area of the project proposal etc. We hope that the results communicated through this project will lead to the development of newer treatment strategies in dentistry, and thus have an impact on the preservation of teeth and improvement of oral health of the patients

InjecTE is a multidisciplinary project assembling international leading researchers in biomaterials science, tissue engineering and regenerative medicine, molecular and cell biology, dentistry, and industrial development of biomaterials and medical devices aiming at developing and testing new advanced biomaterials for periodontal and endodontic regeneration. Such materials would have a huge impact in the dental biomaterials field since they would change current healing therapies to regenerative outcomes. These would render the patients better treatments and higher satisfaction with the dentists. Therefore, if successful, the project outcomes will have an enormous social impact and potential for commercialization. The project plan comprises the following tasks, to develop and characterize injectable crosslinkable biomaterials; evaluate the differentiation of stem cells and potential to regenerate dental tissues in vitro; study endodontic regeneration and periodontal regeneration in vivo. The project plan also comprises dissemination and communication activities, an efficient project management and a commercialization strategy. This project is well-timed, fundamental, in the forefront of current international research in this field, and has societal implications. This project is highly interdisciplinary, involving all aspects from basic science to enhance human health and well-being. Each group involves one young talented researcher and international experience for the young researchers is planned.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale