Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The intrauterine redox state and telomere length in the newborn

Alternativ tittel: Risikofaktorer i livmoren og telomerelengde hos nyfødte

Tildelt: kr 9,8 mill.

Grunnen til at vi er interessert i å studere telomerlengde er fordi lengre telomerer er forbundet med økt risiko for kreft, mens kortere telomerer er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer -- to sykdomsgrupper som i stor grad definerer levealder hos mennesker. I gjennomsnittet har kvinner lengre telomerer enn menn, noe som delvis kan forklare hvorfor kvinner har lengre forventet levealder enn menn. Det er viktig å kartlegge hvilke faktorer som påvirker telomerlengde hos nyfødte fordi telomerlengde i stor grad allerede er bestemt ved fødselen. I dette prosjektet vil vi finne ut om genetiske varianter i mitokondrielt DNA alene og mors røyking i svangerskapet, hver for seg eller i kombinasjon, påvirker fosterets telomerlengde i livmoren. Telomerer består av repeterende enheter av nukleotidene TTAGGG på enden av kromosomene våre. GGG-trioene i slike enheter er spesielt sensitive for den såkalte ROS («reactive oxygen species») som er giftige for cellene. Både mitokondriene og mors røyking er viktige kilder for ROS. Ved å studere begge disse kildene for ROS vil vi kunne kartlegge om de påvirker telomerlengde hos nyfødte. For å teste denne hypotesen vil vi sekvensere DNA-prøver fra 1000 barn i MoBa-studien. I et annet relatert prosjekt, finansiert av NIH i USA, skal det måles telomerlengde på de 1000 barna som også inngår i dette studie, i tillegg til deres biologiske foreldre. Hovedformålene: 1) Analysere forholdet mellom mitokondriell genotype og telomerlengde hos nyfødte. Vår hypotese er at genetiske varianter i mitokondrielt DNA påvirker telomerlengde i livmoren. Dette støttes av funn i tidligere studier som viser at arveligheten av telomerlengde er sterkere påvirket av mors genetikk -- en effekt som allerede er observert hos de nyfødte. 2) Analysere forholdet mellom mors røyking i svangerskapet og telomerlengde hos nyfødte. Røyk fra sigaretter er en rik kilde for ROS. Vår hypotese er at mors røyking i svangerskapet forkorter telomerlengden hos de nyfødte.

Recent studies infer causal roles for long telomeres in major human cancers and short telomeres in cardiovascular disease. They also suggest that longer telomeres in women than men might partially explain women's longer life expectancy. As telomere length (TL) is largely determined at birth, it is essential to understand factors that modify TL in the newborn. This project focuses on key intrinsic and extrinsic factors that are likely to affect TL dynamics in utero. Such intrauterine exposures include oxidative stress, which might increase telomere shortening with cell replication. This project will examine the (1) association between newborn's leukocyte TL (LTL) and mitochondrial genotypes, given that the mitochondria are a key intrinsic source of reactive oxygen species (ROS), and (2) associations between newborn's LTL and maternal smoking during pregnancy, given that tobacco smoke is a rich extrinsic source of ROS. The hypothesis that drives aims 1 and 2 is that the redox state during early gestation has a considerable impact on LTL dynamics in utero and therefore LTL at birth. To test this hypothesis, this project leverages ongoing research in the Norwegian MoBa study. Elucidating factors that make LTL short or long in newborns is not just scientifically interesting, it might also help guide the development of effective modalities for monitoring disease susceptibility, given that LTL at birth largely defines LTL throughout the life course. Innovation of this proposal stems from the novelty of the hypothesis which provides a whole new way of examining factors that influence TL. Moreover, the setting of MoBa, the availability of high quality DNA, and confluence of the investigators' expertise make this project unique. If results support our hypothesis, then this work will bring into focus the role of inherent and extrinsic factors within the intrauterine milieu in fashioning TL in the newborn and usher telomere epidemiology into a new era of mitochondrial genomics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder