Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Alternativ tittel: Norsk-japansk samarbeid for forskning og utdanning innen aluminium - Fase 2

Tildelt: kr 3,3 mill.

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene for INTPART-prosjektet er i) Forskningssamarbeid, ii) Studentutveksling og samarbeid om utdanning, inkludert felles veiledning av MSc og PhD-kandidater og felleskurs, iii) Utveksling i aluminiumsindustrien som kopler sammen utdanning, forskning og innovasjon. I det tidligere prosjektet bygde vi et solid nettverk innen aluminiumsindustri og akademia i Norge og Japan, og oppnådde internasjonal anerkjennelse gjennom tre workshops, en sommerskole og ti studentutvekslinger / studentopphold i industri. Industriopphold foregikk hos Hydro Aluminium i Norge og de fire japanske aluminiumselskapene YKK, Kobelco, UACJ og Nippon Light Metals. Målet med dette prosjektet (NJALC II) er å konsolidere og videreutvikle relasjoner og samarbeidsaktiviteter innen akademia og næringsliv i Japan og Norge, som grunnlag for et sterkere og mer formalisert samarbeid. I tillegg til de to universitetene i Toyama og Tokyo, er et tredje universitet, Kyushu University involvert i det nye prosjektet. Hovedaktivitetene i samarbeidet er forskningssamarbeid innen legeringsutvikling og karakterisering, industriopphold, studentutveksling og utvikling av felles, intensive MSc / PhD-kurs. Prosjektet har blitt hardt rammet av koronapandemien. I 2019 hadde vi to NTNU-studenter på industriopphold ved YKK i Japan, samt 3 PhD studenter fra Tokyo Tech i Norge, til Hydro på Sunndalsøra og NTNU. Den siste studenten dro hjem til Japan akkurat rett før korona brøt ut. I begynnelsen av 2020 sendte vi to MSc studenter til Japan, til UACJ og Toyo Aluminium. Disse to måtte bryte opp oppholdet og reise hjem fra Japan tidligere enn planlagt. Den planlagte workshopen i Tokyo i mai 2020 ble avlyst, det samme ble to planlagte industriopphold og utvekslinger (to fra Japan og ett til Japan). Også et postdoc-opphold i Kyushu i 2020 ble satt på vent. CAMRIC-konferansen i Toyama i september 2020 og 2021 ble gjort online. En MSc student i Trondheim planla å dra til YKK i 2022, men dette ble avlyst. Etter epedemien hadde vi to studenter fra Tokyo Tech (en PhD og en MSc) samt en PhD student fra Kyushu University på internship på Sunndalsøra (Hydro) og med påfølgende studieopphold i Trondheim (NTNU) i 22/23. Den planlagte workshopen i Japan i mai 2022 måtte også avlyses, men ble gjennomført i 2023. Denne var vellykket, men 15 personer fra Norge (NTNU, SINTEF og Hydro) og nesten 50 deltakere totalt. På denne reisen besøkte vi i tillegg universitetene i Osaka og Fukuoka (Kyushu). Samarbeidet med internships og studieopphold har ført til flere felles publikasjoner, også arbeider som ikke enda er publisert. Vi fikk forlenget prosjektet i ett år, men siden aktiviteter hadde blitt avlyst i 3 år, var dette for kort, slik at vi ikke fikk så mye ut av samarbeidet som vi hadde håpet.

Outcomes from the project: *We had in total 10 internships/exchange students before and after the Covid period: Four Norwegian MSc students from NTNU went to Japan for periods of 1-3 months, staying in Japanese aluminium companies (YKK(2), UACJ and Toyo) and universities (Tokyo Tech). Six Japanese MSc (2) and PhD(4) visited Hydro and NTNU for 3-6 months, all having 1 month internship at Hydro Sunndalsøra and a few months research stay at NTNU. * In total 10 common journal publications are published, and several are in pipeline. * One workshop was organised at Tokyo University of Technology, and one in Trondheim, both after Covid, in 2023. * Profs Holmestad and Marthinsen (NTNU) and Senior Research Scientist Marioara (SINTEF) are affiliated with the Center for Advanced Materials Research and International Collaboration (CAMRIC), Univ. Of Toyama, Japan, and are respectively chair (RH) and members of the Advisory Board for International Science Network (i-MSN), in the same place. * As a result of the project, Dr. Calin Marioara has been invited to a 4 months stay at University of Toyama, paid by the university to contribute and strengthen the aluminium research activity. He will stay there from December 2023 to March 2024. This may be a good basis for possible future collaborations and joint projects. * Hydro is considering to join the light Metal Centre in Toyama as a door opener to aluminium research and industry in Japan.

This proposal presents a Phase-2 continuation of the ongoing INTPART project, Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration (NJALC), with the partners NTNU, University of Toyama, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materials and Chemistry and Hydro Aluminium. The content and objectives of Phase-1 and its Phase-2 continuation are: i) Research collaboration , ii) student exchange and collaboration on education, including joint supervision of MSc and PhD candidates and joint courses, iii) Internships in industry which connect education, research and innovation. In the Phase-1 project we have built a solid network within aluminium industry and academia in Norway and Japan and obtained international recognition through three joint workshops, one summer school, and ten student exchange and industry internships. Industry internships have been at Hydro Aluminium and four Japanese aluminium companies. The objective of the Phase-2 project will be to consolidate and further develop relations and collaborative activities, both with academia and industry in Japan, as a basis for stronger and more formalized bonds. One additional partner (Kyushu University) is included.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research