Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Alternativ tittel: Norsk-japansk samarbeid for forskning og utdanning innen aluminium - Fase 2

Tildelt: kr 3,5 mill.

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene for INTPART-prosjektet er i) Forskningssamarbeid, ii) Studentutveksling og samarbeid om utdanning, inkludert felles veiledning av MSc og PhD-kandidater og felleskurs, iii) Stipendiater i aluminiumsindustrien som kopler sammen utdanning, forskning og innovasjon. I det tidligere prosjektet bygde vi et solid nettverk innen aluminiumsindustri og akademia i Norge og Japan, og oppnådde internasjonal anerkjennelse gjennom tre workshops, en sommerskole og ti studentutvekslinger / studentopphold i industri. Industriopphold foregikk hos Hydro Aluminium i Norge og de fire japanske aluminiumselskapene YKK, Kobelco, UACJ og Nippon Light Metals. Målet med dette prosjektet er å konsolidere og videreutvikle relasjoner og samarbeidsaktiviteter innen akademia og næringsliv i Japan og Norge, som grunnlag for et sterkere og mer formalisert samarbeid. I tillegg til de to universitetene i Toyama og Tokyo, er et tredje universitet, Kyushu University involvert i det nye prosjektet. Hovedaktivitetene i samarbeidet er forskningssamarbeid innen legeringsutvikling og karakterisering, industriopphold, studentutveksling og utvikling av felles, intensive MSc / PhD-kurs. Prosjektet har blitt hardt rammet av koronapandemien. I 2019 hadde vi to NTNU-studenter på industriopphold ved YKK i Japan, og i begynnelsen av 2020 hadde vi to til, på Kobelco og Toyo. De to siste måtte bryte opp og reise hjem fra Japan tidligere enn planlagt. Tre studenter (en PhD og to MSc) var på Sunndalsøra (Hydro) og Trondheim (NTNU) i slutten av fjoråret. Den planlagte workshopen i Tokyo i mai 2020 ble avlyst, det samme ble to planlagte industriopphold og utvekslinger (to fra Japan og ett til Japan). Også et postdoc-opphold i Kyushu i 2020 ble satt på vent. CAMRIC-konferansen i Toyama i Septmeber 2020 og 2021 har vi deltatt på online. Vi har en MSc student i Trondheim som håper å dra på utveksling til YKK i starten av 2022, men har ikke tatt avgjørelsen om hun vil reise enda. Vi planlegger nå en workshop i Japan i mai 2022, men har ikke bestemt om den blir noe av enda. Vi har i 2021 hatt et par felles publikasjoner, og arbeider fortsatt med noen. Vi har forlenget prosjektet ett år, men vil søke om en ytterligere forlengelse. Vi håper å fortsette nettverksaktivitetene i 2022.

-

This proposal presents a Phase-2 continuation of the ongoing INTPART project, Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration (NJALC), with the partners NTNU, University of Toyama, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Materials and Chemistry and Hydro Aluminium. The content and objectives of Phase-1 and its Phase-2 continuation are: i) Research collaboration , ii) student exchange and collaboration on education, including joint supervision of MSc and PhD candidates and joint courses, iii) Internships in industry which connect education, research and innovation. In the Phase-1 project we have built a solid network within aluminium industry and academia in Norway and Japan and obtained international recognition through three joint workshops, one summer school, and ten student exchange and industry internships. Industry internships have been at Hydro Aluminium and four Japanese aluminium companies. The objective of the Phase-2 project will be to consolidate and further develop relations and collaborative activities, both with academia and industry in Japan, as a basis for stronger and more formalized bonds. One additional partner (Kyushu University) is included.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research