Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Cytokinetic abscission in vivo

Alternativ tittel: Cytokinese in vivo

Tildelt: kr 6,2 mill.

Cytokinese in vivo Cytokinese, det siste trinnet i celledelingen, avsluttes med absisjon, som kutter den tynne intercellulære broen mellom de to dattercellene. Nøyaktig kontroll av celledeling og absisjon er avgjørende for riktig oppdeling av arvestoffet mellom de to dattercellene. Mekanismene som regulerer cytokinetisk absisjon begynner å bli kartlagt, spesielt i humane dyrkede celler. Imidlertid er mye mindre kjent om hvordan absisjon kontrolleres in vivo, i multicellulære levende vev. Målet med dette prosjektet er å forstå hvordan cytokinetisk absisjon kontrolleres in vivo ved å bruke bananfluen som modellorganisme. Bananfluen er en viktig modell for å studere celledeling og cytokinese i en multicellulær kontekst. Prosjektet anvender en tverrfaglig tilnærmning og en kombinasjon av avansert mikroskopi, biokjemiske og molekylærbiologiske metoder. Vi studerer også cytokinese i humane dyrkede celler for å kartlegge evolusjonært konserverte mekanismer. I prosjektet har vi identifisert vi molekylære mekanismer for hvordan absisjonsfaktorer rekryteres under abscisjon in vivo, og avdekket at det såkalte centralspindlin-komplekset viser seg å spille en evolusjonært bevart rolle i denne processen. Interessant nok viser denne mekanismen likheter med mekanismen som brukes av virus for å rekruttere maskineriet som frigjør virus fra infiserte humane celler. I løpet av det siste året har vi fortsatt arbeidet med å kartlegge hvordan absisjonsfaktorer rekryteres til den intercellulære broen for å regulere absisjon i Drosophila og humane celler ved å bruke avansert mikroskopi, inkludert superresolutions- og livemikroskopi. For å forstå hvordan absisjon reguleres på en ultrastrukturell nivå studerer vi også celler i absisjon ved å bruke elektronmikroskopi. Vi har videre etablert livemikroskopi for å visualisere dynamikken med hvilken absisjonsfaktorer rekryteres og hvordan absisjon skjer i levende vev i Drosophila. Våre data viser at absisjonsprosessen er svært dynamisk og indikerer at forskjellige celletyper kan gjennomgå cytokinese med forskjellig dynamikk. Resultatene våre avdekker også tidligere ukarakterisert dynamikk av viktige absisjonsfaktorer under absisjon. Vi studerer nå nærmere hvordan cytokinese og absisjon reguleres spatiotemporalt i forskjellige celletyper. For ytterligare å få innsikt i hvordan absisjon kontrolleres på et molekylært nivå, undersøker vi rollene til nye identifiserte absisjonsfaktorer in vivo og i humane celler. Vi har oppdaget mulige nye proteinkomplekser som regulerer absisjon og undersøker deres dynamikk og funksjon i absisjon in vivo og i humane celler. Vi håper at dette vil gi ny innsikt om molekylære mekansimer som regulerer absisjon in vivo. Prosjektet begynner dermed å øke forståelsen for hvordan cytokinetisk absisjon reguleres spatialt og temporalt, så vel som på et molekylært nivå, både in vivo og i humane celler. Prosjektet har også indikert at forskjellige celletyper kan regulere absisjon med forskjellig dynamikk, samt avdekket evolusjonært konserverte molekylære mekanismer for cytokinetisk absisjon.

Cytokinesis, the final step of cell division, concludes with abscission, which involves cleavage of the intercellular bridge between the two daughter cells. In recent years, key insights into the control of abscission have been gained in human cultured cell lines by a combination of advanced molecular biological and imaging technologies. However, the mechanisms controlling the final abscission step in vivo in the context of multi-cellular living tissues are much less understood. Major questions in the field concern how cytokinesis is controlled in a multi-cellular context and how cytokinesis might be differentially regulated in different cell types in vivo. This project aims at addressing these questions by elucidating the spatiotemporal and molecular control of cytokinetic abscission in powerful in vivo abscission models using Drosophila melanogaster as a model organism. We will complement our work with studies of cytokinesis in human cells to compare and contrast with our in vivo findings and to elucidate evolutionarily conserved mechanisms. To discover novel abscission regulators we aim to identify novel interactors of established abscission machinery components. The project will apply a multidisciplinary approach based on a combination of cutting-edge imaging technologies, genetic, cell biological, biochemical and molecular biological methods. We hope that our work will give novel insight into the mechanisms by which cytokinesis is controlled in different cell types dividing asymmetrically and symmetrically in vivo.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder