Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

Alternativ tittel: Japansk-Norsk sammarbeid om forskning og utdanning: atomkjernens fasonger og resonanser.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Samarbeidsprosjektet INTPART vil styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid med University of Tokyo (Japan), RIKEN (Japan) og University of Konan (Japan). Målet er først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere studenter i forskning. Prosjektet skal bidra til å øke master- og doktorgradsstudenters deltakelse i eksperimenter på forskningsfronten, inkludert eksperimenter for å studere eksotiske kjerner ved RIKEN, samt komplementære eksperimenter ved Spring-8 og New-SUBARU i Japan og ved Syklotron- laboratoriet ved UiO, Norge. Prosjektmøter, vitenskapelige workshops og sommerskoler vil bli organisert. Et annet mål er å gjøre studentutvekslingen på alle nivåer enklere, ved å få gode avtaler på plass mellom universitetene og forhåndsgodkjente bachelor-kurspakker. Et tredje mål er å utvikle samarbeid om utdanning og utvikle intensive kurs for mastergradsstudenter (+ PhD) som vil gi studiepoeng på alle 3 universiteter. Prosjektet har ført til god flyt av akademisk ansatte mellom Norge og Japan og økt samarbeid mellom UiO og samarbeidspartnere. For eksempel besøkte Prof. H. Utsonomiya (Konan University) UiO i to uker i mars 2019 for å jobbe med post-doc G. Tveten. Prof. T. Otsuka og post-doc Y. Tsunoda (RIKEN) besøkte også UiO i en uke i august 2019 for å samarbeide med ansatte og studenter som jobber med analyse av RIKEN-data. Prosjektet har støttet fire deltakere til Oslo Workshop on Nuclear Level Densities and Gamma-Strength Functions 2019: H. Utsonomiya (Konan), student T. Ari-izumi (Konan), As. Prof. N. Shumizu (Universitetet i Tokyo) og As. Prof. A. Tamii (RCNP Osaka). T. Ari-izumi ble også med på dette i sommerskolen ved UiO dette året. Prosjektet har også sørget for at fire japanske studenter kunne delta på sommerskolen i Sør-Afrika i november 2019 (samarbeid med INTPART prosjekt med Sør-Afrika og USA). I 2019 deltok studentene M. Bjerke, F. R. Shajib, L. G. Pedersen, W. Paulsen og postdoc F. L. Bello-Garrote og T. K. Eriksen fra UiO på eksperimenter ved New- SUBARU i oktober-desember. I den forbindelse ble det også holdt kollaborasjonsmøter mellom representanter fra UiO, RIKEN og Tokyo, samt i forbindelse med "Vth Workshop on Nuclear Structure" i Bormio, Italia i februar 2020. COVID-19 pandemien satte samarbeidet med Japan på pause, da det ble umulig å gjennomføre internasjonale sommerskoler og eksperimenter. Enkelte samarbeidsmøter har derfor blitt holdt digitalt. Flere sommerskoler var ordinært planlagt i både 2020 og 2021, samt internasjonal deltakelse i eksperimenter for studenter, men disse ble også utsatt. Vi planlegger nå to sommerskoler i 2022. I forbindelse med en internasjonal workshop i Oslo mai 2022, så planlegges det også et INTPART samarbeidsmøte. Studenter i INTPART-samarbeidet vil også oppmuntres til å delta og gi foredrag ved denne konferansen, og støttes finansielt til dette. I mangel av internasjonale sommerskoler blir en forenklet versjon av en tidligere suksessfull sommerskole utviklet høsten 2021. Den er begrenset til kun lokalt samarbeid mellom studenter, men det er lagt opp til forelesninger fra As. Prof. Noritaka Shumizu (Tokyo) høsten 2021 og Prof. Takaharu Otsuka i tidlig 2022. Disse taes opp, og vil kunne brukes igjen av studenter senere. Et digitalt undervisningsopplegg er ikke et like godt alternativ som fysiske sommerskoler. Dette er fordi skolene baseres på aktiv læring og deltakelse i timen, ikke bare passive forelesninger, som er vanskelig å implementere digitalt. Noe av det viktigste ved disse sommerskolene er den sosiale og faglige interaksjonen mellom studentene, samt interaksjonene med de internasjonale forskerne fra forskjellige land, kulturer og forskningsgrupper. Forskjellene i tidssonene mellom Norge og Japan gjør det også svært krevende med felles digitale opplegg. Til tross for manglende muligheter for internasjonal reise, så har vi likevel hatt digitalt samarbeid. As. Prof. N. Shumizu er nåværende medveileder til masterstudent J. Dahl i Oslo, der ukentlige digitale møter gjennomføres. J. Dahl skulle ha vært i Japan høstsemesteret 2021, og vil nå gjøre dette i 2022. Prof. T. Otsuka skulle besøkt Oslo for samarbeid i August 2021, noe som ble utsatt til 2022. Masterstudent S. Bhandari fullførte også en masteroppgave i 2021 med data fra RIKEN, som et resultat av det vitenskapelige samarbeidet mellom RIKEN og Oslo. Samarbeid foregår fremdeles aktivt, med to vitenskapelige artikler i 2021, og nye forslag til eksperimenter ved RIKEN.

-

The research project addresses some of the key questions of modern nuclear physics: How does the nuclear structure change with temperature? How do nuclear shapes and the shell structure evolve across the nuclear chart toward more exotic nuclei? Providing experimental data related to these questions is essential to benchmark and improve theoretical nuclear structure models. It can furthermore have an impact on nuclear astrophysics, helping to understand how heavy elements are made in the universe, and improve our understanding of reactions occurring in nuclear reactors. It includes experiments to study exotic nuclei at RIKEN, Japan, and complementary experiments at Springer 8, Japan and the Oslo Cyclotron. The INPART project aims to strengthen collaboration with RIKEN, University of Tokyo and Konan University. Both scientifically and for education. This project also aims to increase master and PhD student participation in cutting edge research, by supporting their travel to the experiments at RIKEN, Japan, Springer8, Japan and at the Oslo Cyclotron, Norway. We will also organize collaboration meetings, scientific workshops and intensive courses. Make student exchange at all levels easier, by getting good agreements in place between the Universities and pre-approved bachelor course packages. We will develop and teach intensive courses for master (and PhD) students which will give credits at all 3 universities. The project is divided in 3 work packages focused on Research, education and student exchange.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research