Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Alternativ tittel: Senter for forskning på prosesser, utvikling og ulikhet i mental helse - PROMENTA

Tildelt: kr 50,0 mill.

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og geografiske ulikheter i psykisk helse? 3) Hvordan kan vi utvikle, tilpasse og evaluere effektive intervensjoner for å fremme psykisk helse og livskvalitet i kommunene? For å besvare disse spørsmålene undersøker vi faktorer på en rekke nivåer, som genetisk risiko, nevrokognitiv utvikling, det psykososiale miljøet og den sosiokulturelle og politiske konteksten. Ved å bruke en interdisiplinær tilnærming genererer PROMENTA kunnskap som kan brukes til å fremme livskvalitet og redusere psykiske helseproblemer, helseskadelig rusmiddelbruk og sosial ulikhet i psykisk helse. Vi bruker flere store, longitudinelle datasett som kombinerer registerdata, genetisk informative data, hjerneavbildningsdata og informasjon innhentet med mobilapplikasjoner. Vi vil også benytte geodata og storskala tverrsnittsdata . Intervensjoner blir implementert og evaluert i samarbeid med kommunene og sentrale brukergrupper. PROMENTA er forankret ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) i partnerskap med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (ISS), Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO (USIT), Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjons norske nettverk Sunne kommuner, OsloMet, Universitetet i Leiden (Nederland) og Virginia Commonwealth University (USA). En rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere er tilknyttet senteret. I løpet av de fire første årene har vi publisert ca 400 studier. Blant annet har vi fokusert på sammenhenger mellom foreldre og barns psykiske helse, måling av livskvalitet i Norge, psykisk helse under koronapandemien, utvikling av nye målemetoder, svangerskapsstress, hjerneutvikling, og opioid-avhengighet. Våre funn har fått stor oppmerksomhet i media, vi har innledet samarbeid med kommunal sektor og brukergrupper, og arrangert gjesteforelesninger, workshop'er, seminarer og konferanser. Mer informasjon på våre nettsider: https://www.sv.uio.no/promenta/

By using novel and innovative designs and research methods, we will provide answers to three central questions in current mental health research: (1) How can we understand processes that lead to poor and good mental health? (2) How can such processes provide insight into development of social and geographical gradients in mental health? (3) How can we develop effective interventions in communities to address such processes and gradients? To achieve this aim, we plan to establish the research centre PROMENTA that will provide interdisciplinary and ground-breaking research elucidating the complex causal interplay at multiple levels, including (a) genetic risk, (b) neurocognitive development, (c) the proximate environment (family, friends, and neighborhood), (d) the sociocultural and political context, and (e) time, akin to the bioecological model of human development. By applying an interdisciplinary approach, integrating perspectives from genetics, cognitive neuroscience, psychology, sociology, econometrics, and informatics, PROMENTA will deliver highly warranted and applicable knowledge to promote wellbeing, prevent poor mental health and drug use problems, and reduce gradients in mental health. We will use several large genetically informative longitudinal datasets and national registries comprising time series data, molecular genetic data, twin data, MRI data, and experience sampling data using mobile applications. Moreover, we make use of geodata, large-scale repeated cross-sectional survey data, and ethnographic field work. With relevant users and stakeholders, we will do intervention research on the municipality level. By integrating methodological approaches from psychometrics, multilevel modelling, genetics, and econometrics, we will develop causal modeling strategies that are needed. PROMENTA will be the foundation for a long-term strategic commitment of a highly skilled research team including collaboration with several world leading experts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet