Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care - BASIC

Alternativ tittel: Bedre behandling av akutt sinusitt i allmennpraksis

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

288165

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2025

Geografi:

Antibiotikaresistens er et stort og økende problem. Bruk av antibiotika øker faren for at det skal oppstå resistens. Det er derfor viktig å holde antibiotikabruken lav, og å ikke bruke antibiotika unødvendig. Den luftveisinfeksjonen som oftest behandles med antibiotikatabletter i allmennpraksis er bihulebetennelse. Ved forskningsporsjektets start sto sykdommen alene for rundt 10% av antibiotikabruken i allmennpraksis, selv om antibiotika ikke virker særlig godt mot sykdommen. Norske forskere har i en tidligere studie funnet ut at en annen behandling enn antibiotikatabletter, nemlig antibiotiske øyedråper, kanskje virker bedre mot bihulebetennelse. Denne studien var liten og kan derfor ikke gi sikre svar. I dette prosjektet skal vi gjøre et stort forsøk som kan gi sikre svar på om antibiotiske øyedråper er en god behandling for bihulebetennelse i allmennpraksis. Antibiotiske øyedråper gir langt mindre resistens enn antibiotikatabletter. Hvis den nye behandlingsmåten viser seg å være trygg og effektiv, kan prosjektet føre til en betydelig nedgang i antibiotikabruken i allmennpraksis. I prosjektet skal vi også gjøre en intervjuundersøkelse av pasienter og leger om bihulebetennelse. Dette vil gi oss en forståelse av hvorfor det brukes så mye antibiotika mot bihulebetennelse, og det vil gi kunnskap som er nødvendig for å tilpasse forsøket best mulig. Vi skal også hente informasjon om bihulebetennelse fra mange av de store og pålitelige helseregistrene i Norge. Dette vil vise om det er trygt å skru ned antibiotikabruken mot bihulebetennelse i norsk allmennpraksis. Det er svært sjelden at bihulebetennelse blir alvorlig og farlig, men vi må være sikre på at en redusert antibiotikabruk i allmennpraksis ikke fører til en økning av sykehusinnleggelser for bihulebetennelse. Covid-19-pandemien førte til at noen deler av prosjektet ble utsatt. Intervjustudien av fastleger og pasienter er nå ferdig, og en artikkel er publisert. De to første artiklene fra registerstudien er også publisert. De første pasientene i øyedråpe-studien ble inkludert i april 2022.

The suffering due to antimicrobial resistance is increasing worldwide. The occurrence of resistance is closely connected to the use of antibiotics, hence it is vital to avoid unnecessary antibiotics use. Acute sinusitis is the single diagnosis for which the largest volume of antibiotics is prescribed – about 10% of all antibiotics in primary care, although the clinical effect is nonexistent for most patients. There is a large discrepancy between knowledge on effect and real life practice. Serious complications due to acute sinusitis are very rare, but a subgroup of patients may need antibiotics in order to avoid complications. A new treatment for acute sinusitis; chloramphenicol eye drops normally used for eye infections, has shown better effect than antibiotics for sinusitis symptoms in a small study. The eyedrops enter the nasal cavity through the tear duct, and may have a local effect on the sinusitis symptoms. A large study is necessary to confirm these findings. In our proposed study we will • explore the reasons behind the unnecessary antibiotics use for acute sinusitis in primary care, through interviews and surveys • analyze the risk of compliactions due to non-antibiotic treatment of acute sinusitis, through health registry research • test the effect of chloramphenicol eye drops for acute sinusitis, through a trial in primary care For other self-limited infections like otitis and bronchitis, there has been a shift away from unnecessary antibiotics use. This study may initiate a corresponding shift for acute sinusitis. The study is large and complex. The main challenges will be patient recruitment, approvals to extract and combine data, and information flow between sub-studies. In order to overcome these challenges, we will • use a new research network in primary care, which greatly simplifies patient recruitment • involve researchers with expertice in handling and approving for large data sets • establish procedures for close cooperation and communication

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering