Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

Alternativ tittel: Material Appearance Network for Education and Research

Tildelt: kr 4,2 mill.

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan klassifiseres i fire kjennetegn (farge, glans, tekstur, gjennomskinnlighet) som alle virker inn på hverandre. Hvordan vi oppfatter utseendet til en overflate eller et objekt er en svært kompleks prosess i hjernen, hvor disse fire kjennetegnene også påvirkes av hukommelse og det faktiske synsmiljøet. Foreløpig er vi langt fra å forstå begrepet visuelt utseende fullt ut, verken fra et metrologisk eller perseptuelt synspunkt. Derfor er det behov for forskning på dette feltet, på alt fra grunnleggende aspekter til applikasjoner av stor betydning for nye felt som 3D-print, datagrafikk og produktdesign. INTPART-prosjektet Material Appearance Network for Education and Research (MANER) bistår forskningsgrupper innenfor og i en forlengelse av FRIPRO Toppforsk-prosjektet Measuring and Understanding Visual Appearance (MUVApp) med å etablere og styrke langsiktige relasjoner for forsknings- og utdanningssamarbeid innenfor måling og forståelse av materialers utseende. Ved å samarbeide med verdensledende forskere og institusjoner i Kina, Japan, India og USA, støtter MANER opp under strategiene for internasjonalisering og kvalitet i undervisning og forskning ved NTNU generelt, og ved Colourlab ved NTNU i Gjøvik spesielt. Samarbeid mellom prosjektpartnerne fokuserer på forskning og utdanning innenfor feltet utseende av materiale. Flere kort- og langtidsmobiliteter har blitt gjennomført med støtte fra MANER-prosjektet. For eksempel så har orskningsprosjekter i samarbeid med Yale University i USA og Chiba University i Japan bidratt til temaene glanspersepsjon og fargekontrasttilpasning. Tre MANER forskerskoler har blitt organisert, i Mumbai, Gjøvik og Chiba, hvor deltakerne har lært grunnleggende kunnskap og siste nytt innen forskningen innen feltet, samt bygget nettverk og relasjoner for fremtidig forskning. Videre har vi organisert flere nettverksmøter, fysisk og online, og i prosjektets siste periode arrangerte vi en veldig suksessful workshop ved Xi'an University of Technology i Kina. I september 2021 etablerte vi en styringsgruppe med medlemmer både fra MANER-prosjektet og fra andre forskningsinstitusjoner, med mål om å organisere en serie av MANER konferanser, også etter MANER-prosjektets slutt. Disse konferansene vil bli organisert i samarbeid med etablerte internasjonale konferanser innen tilstøtende fagfelt der materialutseende er relevant. Så langt har vi organisert MANER Conference Scottsdale 2022 sammen med Color Imaging Conference, MANER Conference London 2023 sammen med London Imaging Meeting. Vi planlegger nå MANER Conference London 2024 sammen med Eurographics Workshop on Material Appearance Modeling i samarbeid med Eurographics Symposium on Rendering EGSR 2024. For mer informasjon om MANER-konferansene, se https://maner.network/

MANER-prosjektets aktiviteter har ikke bare ført til ny kunnskap på feltet materialutseende, og verdifull internasjonal erfaring hos forskerne og studentene som har deltatt, men også økt grad av internasjonalt samarbeid mellom partnerorganisasjonene. En meget konkret effekt av prosjektet er etableringen av en MANER styringskomité som har ansvaret for å organisere årlige internasjonale konferanser/workshops innenfor feltet også etter at selve MANER-prosjektet nå er avsluttet.

The INTPART project Material Appearance Network for Education and Research (MANER) will enable research groups within and beyond the ongoing FRIPRO Toppforsk project Measuring and Understanding Visual Appearance (MUVApp) to establish and strengthen long term relations for collaborative research and education activities within the field of material appearance measurement and understanding. The visual appearance of a material is generally classified into four appearance attributes (colour, gloss, texture, translucency) that interact with each other. This interaction is very complex and processed by the brain together with other information such as memory and viewing environment, to finally determine the perceived appearance of a surface or object. The concept of visual appearance is currently far from fully understood, neither from the metrological nor perceptual point of view. Research is in this field is thus needed ranging from fundamental aspects to high impact applications in emerging fields such as 3D printing and product design. By partnering with world leading researchers and institutions in China, Japan, India, and USA, MANER will support the strategies of internationalization and excellence in teaching and research of NTNU in general, and of the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (Colourlab) at NTNU in Gjøvik in particular. Collaboration between the project partners will be within the scope of research and education related to the field of material appearance. Training schools, conferences and workshops are planned, along with mobility of fellow researchers, students and staff primarily associated with MUVApp project. New collaborative master courses and programs will be developed. The planned training activities will disseminate knowledge and improved understanding about material appearance perception and measurement. Thus MANER will significantly enhance the MUVApp research and extend its scope to include educational collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research