Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Alternativ tittel: Hvordan fremme arbeidsmarkedsmulighetene til kronisk syke - en sammenlignende studie

Tildelt: kr 14,7 mill.

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt forsterket av ulike regjeringer siden den gang. Det å utvide kunnskapen om hvordan man kan forlenge og øke arbeidsmarkedsdeltakelsen til de kronisk syke bør være av stor interesse da selv en liten økning kan representere betydelige positive endring i livskvalitet og dessuten gi reduksjoner i samfunnsmessige kostnader. Forventningene er at alderen for å pensjonere seg vil stige i årene som kommer. Dette gjør det desto mer viktig å se nærmere på arbeidsmarkedsmuligheten og arbeidsmarkedstilpasningen til de kronisk syke, siden forekomsten av kroniske sykdommer trolig vil øke med alderen. Strukturelle, organisatorsiske og økonomiske faktorer i kommunene kan skape uønsket variasjon i kvalitet, omfang og fordeling av helse-, arbeidsmarkeds- og velferdstjenester. I dette prosjektet studerer vi om slik variasjon har betydning for arbeidsmarkedsdeltakelsen til de kronisk syke. Det foreligger skriftlige bidrag fra prosjektet: en litteraturgjennomgang (revise&resubmit), en norskspråklig artikkel (sendt til fagfellevurdering i tidskrift) og et arbeidsnotat som skal sendes til internasjonalt tidskrift for fagfellevurdering i løpet av oktober.

-

We ask if and to what extent variations in provision of labour, welfare and health (LW&H) services locally influences the labour market participation of the chronically ill. Patient groups of particular interest in this project are those with COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), asthma, diabetes, cardiovascular diseases, arthritis and rheumatism. Those groups are chosen as they lend themselves well for scrutinizing the interface between health services - including the role of the Regular General Practitioner Scheme - and welfare and labour market service. We include the voice and knowledge of the chronically ill themselves through comprehensive collaboration with the Norwegian Federation of Organisations of Disabled People (FFO), a main user organisation for people with chronic diseases. In addition, we draw on VIVE`s long standing collaboration with Danish user organizations. We address crosscutting themes of the present call in a comparative perspective (N and DK), in particular structural, organizational and economic factors that impede and promote integrated, coherent pathways for the chronically ill. Moreover, structural, organizational and economic factors can cause unwarranted variation in quality, quantity and distribution of health, labour and welfare services across municipalities with significant consequences for the chronically ills´ labour market opportunities, issues we also address. We tackle the above issues by applying a mixed method approach combining quantitative (register and survey) and qualitative (interviews and document analysis) data. A key outcome of our study will be policy relevant knowledge on good practice municipalities and the identification of aspects of LW&H services explaining improved labour market participation of the chronically ill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester