Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Tildelt: kr 9 000

Sykehuset i Vestfold søker om støtte til åpen publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang