Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

Alternativ tittel: Fra hydrotermale systemer til gjørmevulkaner: Planet-skala effekter av gjennomborende strukturer i sedimentære bassenger.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Forsknings- og utdanningsaktiviteter fortsatte i perioden 2022-2023 innenfor rammen av HOTMUD-prosjektet. Felt- og utdanningsaktiviteter i samarbeid med de russiske partnerne som ble utsatt under utbruddet av COVID-19-pandemien (spesielt ekspedisjonene på land og til havs), måtte til slutt fryses etter begynnelsen av den ukrainske konflikten. Likevel fortsatte HOTMUD-aktivitetene med ytterligere planlagte opplærings- og utdanningsinitiativer, inkludert en marin ekspedisjon (CAGE22-6 / TTR-22 cruise), to organiserte sommerskoler i Aserbajdsjan (AZ-2022, AZ-2023), ett DEEP intensivkurs. én feltekspedisjon i Antarktis (Seneca 2022), tre feltekspedisjoner (Indonesia og Japan), og deltakende og innkallende konferanser (EGU 2022, EGU2023, LPI 2022, IIGCE 2023-konferanser). Konferansebidragene er medforfattet av medlemmer av HOTMUD-teamet. En ny Japansk partner ble med i HOTMUD-teamet, og et fruktbart samarbeid pågår nå, inkludert datadeling, feltaktiviteter og konferansepresentasjoner. HOTMUD har også innledet et samarbeid med Oljedirektoratet for å forske på metansivene i Norskerenna. Resultatene av HOTMUD-aktivitetene 2022-2023 resulterte i publisering av et dusin artikler og nesten 30 sammendrag og konferansepresentasjoner (se vedlagt liste). Dedikert presentasjon under inviterte seminarer og internasjonale workshops er også en del av formidlingsaktivitetene. Nedenfor følger noen høydepunkter fra hovedaktivitetene. Barentshavet CAGE22-6 / TTR-22 cruiseekspedisjon Aktivitetene til Training Through Research (TTR)-programmet (som HOTMUD er en partner av) gjennomførte vellykket 21 ekspedisjoner i de europeiske og arktiske marginene. HOTMUD-teamet bidro til å organisere TTR20-ekspedisjonen i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Ekspedisjonen fant sted i august 2022 i det norske Barentshavet for å undersøke utslippsplasser for oljeflak og omfattende gasslekkasje fra havbunnen. Gassutslipp er typisk assosiert med eroderte strukturer i glasimarine landformer og avsetningssystemer. Dataene samlet identifiserte områder med fokusert væskeutslipp innenfor Sentralbanken Høy (Hopendjupet), Storbanken Høy og Kong Karls Platform. ~20 forskere og studenter fra 10 forskjellige nasjonaliteter deltok i ekspedisjonen. Daglige forelesninger og opplæringskurs ble gjennomført om bord under ekspedisjonen. Disse dataene vil bli brukt til deres master- og doktorgradsavhandlinger. Feltarbeid ved Lusi-utbruddet i Indonesia og i Japan To feltkampanjer har blitt gjennomført på Lusi-utbruddsstedet (Indonesia) for å fortsette våre aktiviteter på dette spektakulære utbruddsstedet. Under feltarbeidet i mars 2023 gjennomførte vi en undersøkelse av fyllingsregionen, fullførte en droneundersøkelse og væskeprøvetaking. Feltarbeidet i september 2023 fullførte installasjonen av seismometre, overvåkingssensorer og væskeprøvetaking. I juni 2023 feltarbeid ved Goshogake geotermiske felt (Japan). Under feltarbeidet fullførte vi væskeprøvetaking på aktive avgassingssteder. Ekspedisjon i Antarktis Mellom desember 2022 - februar 2023 ble ekspedisjonen i Antarktis fullført innenfor rammen av Seneca-prosjektet (Kilde og påvirkning av klimagasser i de tørre dalene i Antarktis). Feltaktiviteter inkluderte geokjemiske undersøkelser i Taylor- og Wright-dalene. Det endelige målet med undersøkelsen var å identifisere kilden og virkningen av potensiell avgassing som pågår i Antarktis, hvor det er antatt at det er tining av permafrost. Aserbajdsjan sommerskole: september 2022-2023 Aserbajdsjans feltverksted om "Mud volcanism and Petroleum System" fant sted mellom august-september 2022 og august 2023 i Baku, Aserbajdsjan. Arrangementet ble organisert i samarbeid med HOTMUD-partnerne til Oil & Gas Institute (Azerbaijan National Academy of Sciences). Skolen var åpen for studenter, PhD og forskere/spesialister. Mer enn 30 deltakere fra et dusin forskjellige institusjoner og land deltok på hele kurset. DEEP kurs Norges forskerskole for dynamikk og evolusjon av jord og planeter (DEEP) ved Universitetet i Oslo, og HOTMUD-teamet arrangerte kurset GEO-DEEP9400 med temaet "Solid Earth – Fluid Earth Interactions". 20 studenter inkludert HOTMUD-medlemmer deltok og fullførte kurset. Konferanser EGU-konferanser 2022-2023: Europeisk generalforsamling i Wien. Adriano Mazzini innkalte til begge sesjonene og presenterte 16 bidrag. IIGCE 2023: Mellom 18. og 22. september 2023 var Adriano Mazzini styreleder for sesjonen Maximizing Production for Geothermal Resources på THE 9TH INDONESIA INTERNATIONAL GEOTHERMAL CONVENTION & EXHIBITION og presenterte to separate bidrag. EPSC2022-konferanser: Presenterer studier på Mars-overflaten som undersøker morfologier relatert til hydrotermisk og sedimentær vulkanisme. Goldschmidt 2022: Resultatene av våre undersøkelser av Lusi-utbruddet og Antarktis

-

CEED and the Department of Geosciences (GEO) at the University of Oslo have been pioneering the studies of piercements triggered by the emplacement of magma in sedimentary basins or by the generation of hydrocarbons in organic-rich basins. Vast areas offshore Norway are populated by a large variety of modern and palaeo piercements that are currently focus of great interest. These geological structures represent one of the most intriguing phenomena of the Earth's crust, not least for its implications in energy resource exploration, seismicity, geohazard and atmospheric budget of greenhouse gases released at present and during the global climate crises characterizing our planet’s history. The research community investigating piercements includes research domains that often do not interact. HOTMUD proposes to set the bases for a multidisciplinary platform for research and education with some of the best Institutes including Norway (CEED-UIO and CAGE-UIT), Russia (Moscow State University and Irkutsk National Research Technical University), USA (University of California, Berkeley), Japan (Kitami Institute of Technology) that conduct similar, but also complimentary activities on this topic. Tapping from the know-how and the already existing network of each institute, we plan to design a novel course in the framework of the Norwegian graduate school DEEP (coordinated by CEED) covering all the topics related to piercements structures. Engaging a long- and short-term students and researchers mobility, we plan to establish a virtuous circle of research and education through a “Floating University” model for offshore missions and equivalent onshore seminars and field campaigns at exclusive loclities. Our model will allow students to actively participate to research while learning multidisciplinary approaches providing the flavour of discoveries that ultimately drive scientists worldwide.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research