Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

Alternativ tittel: Fra hydrotermale systemer til gjørmevulkaner: Planet-skala effekter av gjennomborende strukturer i sedimentære bassenger.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Feltekspedisjoner og utdanning er kjernevirksomheten til HOTMUD -programmet. På grunn av utbruddet av COVID-19 har flere av de planlagte forsknings- og utdanningsaktivitetene i 2021 blitt kansellert, spesielt ekspedisjonene på land og til havs. Disse aktivitetene er nå utsatt til 2022, og derfor har budsjettet blitt justert og flyttet der etter. HOTMUD fortsatte imidlertid med noen andre planlagte opplærings- og utdanningsinitiativer, inkludert en feltekspedisjon (TTR20-cruise), en feltekspedisjon i Italia (Formiche Island) og deltakelse i konferanser (EGU 2021, MARESEDU-2021, LPI 2021, EPSC2021-konferanser) . Konferansebidragene som angis representerer medforfattere av medlemmer av HOTMUD-teamet. HOTMUD -aktivitetene oppdateres på et eget nettsted (https://www.mn.uio.no/geo/english/research/networks/hotmud/). Barentshavet TTR20 -ekspedisjon Aktivitetene i Trening gjennom forskning (TTR) -programmet (som HOTMUD er partner i) fullførte vellykket 19 ekspedisjoner ved de europeiske og arktiske marginene. HOTMUD -teamet bidro til å organisere TTR20 -ekspedisjonen i samarbeid med Lomonosov Moscow State University og Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation. Denne Barentshavsekspedisjonen fant sted i september og oktober og målrettet mot områder med isforekomster, moderne og eldgamle avgassingssystemer som viser såkalte pockmark strukturer ved NV i Nova Zemlya. ~ 30 forskere og studenter fra Moskva statsuniversitet og Universitetet i Oslo deltok i ekspedisjonen. Daglige forelesninger og opplæringskurs ble gjennomført om bord under ekspedisjonen. Studentene vil bruke de innsamlede geofysiske dataene og sedimentene til master- og doktoravhandlingene sine. https://instagram.com/ttr_floating_university?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/pg/geomsu/posts/ Formiche Island En feltekspedisjon ble gjennomført i august 2019 til øya Formiche di Grosseto ("Ants of Grosseto") i Italia. Denne øya ligger ~ 15,1 km fra Marina di Grosseto, og er en del av den toskanske øygruppen. På øya er det identifisert et sett med offshore hydrotermiske ventiler på vanndyp som varierer fra 5 til 15 m. Opprinnelsen til disse (antatt) CO2-rike undersjøiske termiske utslippene er fortsatt ukjent. Strukturene ble prøvetatt under feltarbeidet i august av en HOTMUD -dykker som fanget de væskene som unnslipper ventilene i spesilelle glassflasker. Prøvene har deretter blitt analysert for element- og isotop-sammensetning av den oppløste gassen for å forstå opprinnelsen til væskene, samt deres sammensetning. EGU -konferanse Mellom 9. og 30. april 2021 fant den europeiske generalforsamlingen sted i Wien. I rammen av Natural Hazards -sesjonen 8.5 om radongassing, rapporterte vi de første målingene av 222Rn og 220Rn -aktiviteter i jord i Taylor Valley, Antarktis. Denne studien er en del av et bredere prosjekt som tar sikte på å forstå og kvantifisere gassutslippene som pågår i Antarktis. Ytterligere resultater blir nå forbredt for å produsere estimater for CO2- og CH4 -utslipp. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/session/39165 MARESEDU-2021 konferanse The International Marine Research and Education Conference (MARESEDU) er en tverrfaglig internasjonal ringformet konferanse som tar for seg ulike aspekter ved marin forskning og utdanning. De tradisjonelle temaene inkluderer (1) integrert havforskning, med perspektiver for tverrfaglige studier; (2) bærekraftig bruk av marine ressurser og bærekraftig praksis for miljøforvaltning; (3) bevaring av biologisk mangfold i havmiljøet; (4) fremskritt i geologiske undersøkelser på kontinentalsokkelen; (5) organisering av ekspedisjoner, feltarbeid og praksisplasser som involverer studenter; (6) utdanning innen Marine disipliner. MARESEDU inkluderer plenumsmøter, vitenskapelige økter, rundbordsmøter/workshops og en presentasjons-konkurranse for tidlig-karriere-forskere. Hovedoppdraget er å bygge felles interesser via informasjonsutveksling og vitenskapelig samarbeid mellom forskningsmiljøer innen tverrfaglig marin forskning, utdanning og oppsøkende virksomhet. HOTMUD-aktivitetene vil bli presentert på MARESEDU-2020 i oktober 2021. https://www.maresedu.com/materials-en LPI 2021, EPSC2021 konferanser HOTMUD -teamet fortsatter studier på overflaten på Mars, og undersøkte morfologiene knyttet til hydrotermisk og sedimentær vulkanisme. Nylige satellittbildeobservasjoner tillater identifisering av kilometer omfattende strømninger som stammer fra strukturer som tolkes som sedimentære vulkaner. https://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2021/EPSC2021-77.html https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2021/pdf/1614.pdf

CEED and the Department of Geosciences (GEO) at the University of Oslo have been pioneering the studies of piercements triggered by the emplacement of magma in sedimentary basins or by the generation of hydrocarbons in organic-rich basins. Vast areas offshore Norway are populated by a large variety of modern and palaeo piercements that are currently focus of great interest. These geological structures represent one of the most intriguing phenomena of the Earth's crust, not least for its implications in energy resource exploration, seismicity, geohazard and atmospheric budget of greenhouse gases released at present and during the global climate crises characterizing our planet’s history. The research community investigating piercements includes research domains that often do not interact. HOTMUD proposes to set the bases for a multidisciplinary platform for research and education with some of the best Institutes including Norway (CEED-UIO and CAGE-UIT), Russia (Moscow State University and Irkutsk National Research Technical University), USA (University of California, Berkeley), Japan (Kitami Institute of Technology) that conduct similar, but also complimentary activities on this topic. Tapping from the know-how and the already existing network of each institute, we plan to design a novel course in the framework of the Norwegian graduate school DEEP (coordinated by CEED) covering all the topics related to piercements structures. Engaging a long- and short-term students and researchers mobility, we plan to establish a virtuous circle of research and education through a “Floating University” model for offshore missions and equivalent onshore seminars and field campaigns at exclusive loclities. Our model will allow students to actively participate to research while learning multidisciplinary approaches providing the flavour of discoveries that ultimately drive scientists worldwide.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research